DHOUSE เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ พร้อมให้ข้อมูลแนวโน้มธุรกิจและแผนการดำเนินงานหลังระดมทุน

DHOUSE เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ
พร้อมให้ข้อมูลแนวโน้มธุรกิจและแผนการดำเนินงานหลังระดมทุน

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE พร้อมด้วยนายสุริยา ธรรมธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ  สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ให้ข้อมูลแนวโน้มธุรกิจและและแผนการดำเนินงานหลังระดมทุน ณ  สำนักงาน  บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมเยี่ยมชมโครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง แกรนด์ บิซ เดอะแกรนด์ คาแนล และที่ดินรอการพัฒนาใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเร็ว ๆ นี้