depa นำทัพพันธมิตรเปิดรับสมัคร ASEAN Startup Hackathon ประชันไอเดียพลิกโฉมประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะ

depa นำทัพพันธมิตรเปิดรับสมัคร ASEAN Startup Hackathon
ประชันไอเดียพลิกโฉมประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ผนึกกำลังพันธมิตร HUBBA Thailand, Techstars และ Techsauce ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน ASEAN Startup Hackathon (อาเซียน สตาร์ทอัพ แฮกกะตอน) ในงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม  2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อเปิดเวทีดึงสตาร์ทอัพร่วมแข่งขันไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสู่ระดับอาเซียน และร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลทั้งด้าน Hardware และ Software ที่พร้อมจะต่อยอดสู่กิจกรรมพัฒนาแนวคิดให้เป็นธุรกิจจากกิจกรรมการแข่งขันเพื่อการพัฒนา (Hackathon) เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า “กิจกรรม ASEAN Startup Hackathon จะเป็นอีกหนึ่งในส่วนสำคัญของงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 ในการระดมความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ เครือข่าย และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย และอาเซียน ตามแนวคิดการจัดงาน ASEAN CONNNECTIVITY สอดรับไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน โดยโจทย์ที่เราตั้งไว้นั้นคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งต้องระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ชุมชน ส่วนงานราชการ ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เพื่อระดมความคิดและมุมมองในการกำหนดความชัดเจนของโอกาสและปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนเมือง รวมถึงการร่วมมือในการค้นหาหรือสร้างทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดโครงการการพัฒนาเมืองให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชากรในเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB”

ทั้งนี้ คุณชาล เจริญพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮับบา จำกัด และคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ในฐานะพันธมิตรผู้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะระดมความสามารถ ประสบการณ์และเครือข่ายต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน (ASEAN Startup Hackathon) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้มีโอกาสระดมสมองทำการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล โดยจะไม่เป็นเพียงกิจกรรมการสร้างเวทีแข่งขันทั่วไป แต่จะเป็นการสร้างเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการจริงในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นและนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ กระตุ้นผู้ประกอบการให้มีความต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอีกด้วย อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาอย่างมั่นคง โดยผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรม Hackathon, Accelerator, การอบรม Workshop, Demo Day และกิจกรรมพัฒนาความสามารถที่เกี่ยวกับ Coding and Robotic อัดแน่นความสนุก สาระความรู้ และไอเดียใหม่ๆ ตลอดทั้งงาน

รายละเอียดกิจกรรมที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย

  1. กิจกรรมการแข่งขันเพื่อการพัฒนา (Hackathon) 

เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพรวมทีมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะให้ทะลุขีดสุดสู่ระดับอาเซียน เพียงผู้สมัครมีสินค้าหรือบริการต้นแบบ หรือแม้กระทั่งไอเดียนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะในด้านพลังงาน  การคมนาคมหรือการอยู่อาศัยที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอด เวทีนี้ก็พร้อมเปิดรับการแสดงศักยภาพของผู้สมัคร เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 11 – 21 ต.ค. 2562

สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://techsauce.co/depa-accelerator  https://www.facebook.com/techsauceTH/ และ https://www.facebook.com/HUBBA.Stadium/

กิจกรรมพัฒนาแนวคิดต่อยอดเป็นธุรกิจจากกิจกรรมการแข่งขันเพื่อการพัฒนา (Depa Smart City Accelerator Program)

พัฒนาศักยภาพ และผลักดันผู้ประกอบการที่มีไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ  (Smart City) และดำเนินโครงการอยู่ในสถานะที่พร้อมพัฒนาต่อยอด ผ่านการเข้าร่วมโครงการ Depa Smart City Accelerator Program ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปปรับใช้อย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในอนาคต

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ต.ค. – 15 พ.ย. 2562

สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://techsauce.co/depa-accelerator https://www.facebook.com/techsauceTH/ และ https://www.facebook.com/HUBBA.Stadium/

  1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลทั้งด้าน Hardware และ Software
  • กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Hardware ภายใต้ชื่อกิจกรรมเฮโบคอน (Hebocon)
    งานประกวดจัดแข่งขันหุ่นยนต์เห่ยอย่างสร้างสรรค์ เฮโบคอนมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น เฮโบหรือ เฮโบอิ (Heboi) มีความหมายในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า เห่ยหรือคุณภาพต่ำ คือการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเทคนิคบ้านๆ ที่สามารถหาได้ง่ายในชีวิตประจําวันนํามาเชื่อมโยงดัดแปลงประกอบขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์อย่างสร้างสรรค์

สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://www.facebook.com/fabcafebangkok/

  • กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Software ภายใต้ชื่อกิจกรรม Coding Arena

กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ สนใจฝึกฝนทักษะความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือที่เราเรียกกันว่า Coding โดยจำลองสนามแข่งขันเป็นเขาวงกต ใช้การเขียนโค้ดบังคับอุปกรณ์แข่งขัน ตามกติกาที่กำหนดเพื่อหาผู้ชนะ เพื่อเยาวชนและคนรุ่นใหม่ จุดประกายความคิดเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย

สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทางhttps://www.facebook.com/Thecodingcolosseum/?modal=admin_todo_tour

กิจกรรม Hebocon และ Coding Arena เปิดรับทุกช่วงอายุ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก่อนวันงาน หรือสามารถ walk-in เข้ามาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน

นอกจากนั้นในการแถลงข่าวได้มีการ เสวนาพิเศษ “Together we build our smart cities” โดย ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ลิลูนา และคุณชาล เจริญพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮับบา จำกัด มาร่วมพูดคุยถึงประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB ในอนาคตอันใกล้นี้