The Cube ร่วมบรรจุถุงยังชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

The Cube ร่วมบรรจุถุงยังชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

คุณวิชิต  อำนวยรักษ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารงานโครงการ The Cube Condominium (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) และ The Cube Town Lamlukka (เดอะคิวบ์ ทาวน์ ลำลูกกา) นำพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาบรรจุถุงยังชีพให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในถุงมีสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม ยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อแบ่งปันความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก เขตบางเขน เมื่อเร็ว ๆ นี้