COTTO คว้ารางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืน

COTTO คว้ารางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืน
 

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อหุ้น COTTO  ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์คอตโต้ (COTTO) คัมพานา(CAMPANA) โสสุโก้ (SOSUCO) ตอกย้ำความสำเร็จในตลาดหลักทรัพย์ไทย  คว้ารางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในประเภท Rising Star Sustainability Awards ตอบรับกับมิติความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสานต่อแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ที่ให้ความสำคัญกับการผสมผสานเทคโนโลยีร่วมกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อส่งมอบพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับคนไทยโดยมี นายกิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล Chief Operation Officer  เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศจากดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล SET Award เป็นรางวัลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อีกทั้งยังเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลประกอบการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโต ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย