CMC ห่วงใยร่วมบรรเทาทุกข์คนตาบอด มอบเงินสนับสนุนสมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทย ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปพร้อมกัน

CMC ห่วงใยร่วมบรรเทาทุกข์คนตาบอด มอบเงินสนับสนุนสมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปพร้อมกัน

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพ ห่วงใยสังคมและขอเป็นส่วนหนึ่งบรรเทาวิกฤติโควิด-19 โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อการประกอบอาชีพและการหารายได้ของคนตาบอด อาทิ คนตาบอดที่ประกอบอาชีพ นวด อาชีพนักร้องนักดนตรี และอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ โดยมีนายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ (CMC Tower) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นองค์การคนพิการระดับชาติ ที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศ โดยเป็นศูนย์ช่วยเหลือคนตาบอดในประเทศไทย
ให้คำปรึกษา ประสานงานให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้รับบริการทางการแพทย์และสิทธิเยียวยา
ตามมาตรการของภาครัฐ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ของโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ มีคนตาบอดได้รับผลกระทบมากกว่า 5,000 ราย ได้ขอความช่วยเหลือมายังสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือคนตาบอดในครั้งนี้ และขอเป็นกระบอกเสียงสนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ระดมเงินบริจาคเพื่อนำส่งต่อไปให้คนตาบอดที่ประสบความเดือดร้อน โดยท่านสามารถร่วมบริจาค
ได้ที่ บัญชีศูนย์ช่วยเหลือคนตาบอดในประเทศไทย สู้ภัยโควิด-19 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี 128-426714-1 หรือบริจาคสิ่งของได้ที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2246 3835, (08) 6391 8560 เว็บไซต์ http://www.tab.or.th  #เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปพร้อมกัน