CMC ส่งต่อความห่วงใย ร่วมสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตภาษีเจริญ

CMC ส่งต่อความห่วงใย ร่วมสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตภาษีเจริญ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ภายใต้โครงการ CMC Sharing Work Sharing Love ร่วมสนับสนุน “ศูนย์พักคอย” หรือ Community Isolation เพื่อส่งต่อเขตภาษีเจริญ ด้วยการมอบพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 50 เครื่อง ที่ วัดกำแพง (บางแวก) โดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ร่วมรับมอบ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สีเขียวที่รอเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล พร้อมให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่พิชิตวิกฤติโควิด-19ไปได้ด้วยกัน นอกจากนี้ CMC พร้อมช่วยเหลือประสานงานหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวในชุมชนหรือ ในพื้นที่ใกล้เคียงเขตภาษีเจริญ เพียงส่งรายละเอียดมาที่ FB: CMC We Care หรือ Line: @cmcwecare

สำหรับ “ศูนย์พักคอย” เป็นสถานที่ที่ดูแลอาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวในชุมชนหรือในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อกักตัวผู้ป่วยออกจากคนในครอบครัว รอส่งต่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาลหลักเพื่อลดการติดเชื้อกันในครอบครัวที่จะทำให้แพร่ระบาดต่อไปในชุมชนหรือในที่ทำงาน ซึ่งศูนย์พักคอยวัดกำแพง (บางแวก) เขตภาษีเจริญ ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมิตรประชา สามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียวได้ 100 เตียง

ทั้งนี้ CMC ได้ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยปีที่ผ่านมา CMC ได้ร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อาทิ มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดในสถานการณ์โควิด-19, มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องมือแพทย์แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบน้ำดื่ม อาหารว่าง และหน้ากากป้องกันไวรัส (Face Shield) แก่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8 รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบโครงการ อาทิ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในชุมชนดาวคะนอง