“CMC” มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.04 บาท พร้อมเพิ่มพอร์ตแนวราบ 4 มุมเมือง ย้ำความเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย

CMC” มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.04 บาท พร้อมเพิ่มพอร์ตแนวราบ 4 มุมเมือง
ย้ำความเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย เผยว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระสำคัญพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2565  ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เพื่อตอบแทนความมั่นใจในศักยภาพของ CMC กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ซึ่งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทอย่างยั่งยืน ด้วยการแตกไลน์ธุรกิจใหม่จากอสังหาริมทรัพย์สู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการแพทย์และสุขภาพ และธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ถึงแม้จะต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 แต่บริษัทสามารถแสดงศักยภาพในการบริหาร โดยยังคงรักษาระดับผลประกอบการปี 2564 ให้มีกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีกำไรรวมสุทธิที่ 44 ล้านบาท และกำไรจากงบเดี่ยว 69 ล้านบาท

นอกจากนี้ เพิ่มพอร์ตแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และบ้านแฝด ครอบคลุมพื้นที่โซนใต้ ตะวันตก และตั้งเป้าในโซนตะวันออก เหนือ ตามลำดับในปี 2566 มูลค่าโครงการกว่า 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้การเติบโตขยายฐานลูกค้าแนวราบจะสามารถรับรู้รายได้เร็วขึ้นและทำให้เพิ่มพอร์ตของบริษัทครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์
ซึ่งจะรับรู้รายได้บางส่วนในปี 2565”