AP – SEAC เดินหน้าเอ็มพาวเวอร์คนไทย ติดอาวุธความคิด รับมืออนาคตที่คุณเลือกได้ กับ CTC 2021 ที่สุดของงานคอนเฟอเรนซ์แห่งปี

AP – SEAC เดินหน้าเอ็มพาวเวอร์คนไทย
ติดอาวุธความคิด รับมืออนาคตที่คุณเลือกได้  กับ CTC 2021
ที่สุดของงานคอนเฟอเรนซ์แห่งปี

 เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิต ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่า และมีความหมาย จับมือเอสซีเอซีและพันธมิตร เดินหน้าเอ็มพาวเวอร์คนไทยทุกคนไปกับงาน Creative Talk Conference CTC 2021 งานสัมมนาที่ใหญ่และที่ดีที่สุดแห่งปี ติดอาวุธทางความคิด เตรียมรับมือกับความผันผวนของโลกในวันข้างหน้าไปกับองค์ความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ ทฤษฎีและแนวคิดที่น่าสนใจจากวิทยากรกว่า 100 ท่าน พร้อมพาตนเองออกจากกล่องใบเดิม เติมและค้นหาสิ่งใหม่เพื่ออนาคตที่เราเลือกเอง

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า “วิกฤต โควิด-19 ที่เกิดขึ้นได้ดิสรัปทุกอย่างในโลกนี้ ทั้งวิธีการทำงาน การซื้อ-ขาย การดำเนินชีวิต การอยู่อาศัย ทุกสิ่งเปลี่ยนไปหมด และเชื่อว่าวิกฤตนี้ยังคงอยู่กับคนทั้งโลกไปอีกนาน พายุลูกใหม่กำลังจะเข้ามา หากทุกคนยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ เราจะไม่สามารถหา New Normal ที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองหรือธุรกิจได้เลย ดังนั้น เอพี ไทยแลนด์ พร้อมเอสซีเอซี (Southeast Asia Center-SEAC) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาในเครือเอพี และพันธมิตร เตรียมต่อยอดพันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ เพื่อช่วยเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตของทุกคนในสังคมให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการร่วมจัดงาน Creative Talk Conference CTC 2021 งานครีเอทีฟ ทอล์ค คอนเฟอเรนซ์ที่ใหญ่และดีที่สุดแห่งปีขึ้น หลังจากที่งาน CTC 2020 ได้รับการตอบรับดีมากมีผู้ร่วมงานกว่า 5,000 ราย โดยการสนับสนุนการจัดงาน CTC 2021 ครั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเอ็มพาวเวอร์คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก ด้วยการส่งต่อองค์ความรู้แขนงใหม่ๆ ที่น่าสนใจ จากวิทยากรกว่า 100 ท่านที่เชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม The Future Belongs to Your Creativity เมื่อโลกในวันข้างหน้าหลายอย่างกลับตาลปัตร วิถีชีวิตเดิมเปลี่ยนไปสู่บริบทใหม่ ความไม่แน่นอนยังคงวิ่งวนอยู่รอบตัว ทางเลือกเดียวที่จะทำให้ทุกคนฝ่ามรสุมครั้งใหญ่นี้ไปได้ คือ ความรู้ที่สร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ และเอสซีเอซี จึงอยากชวนทุกคนให้พาตนเองออกจากกล่องใบเดิม เปิดใจรับและค้นหาสิ่งใหม่เพื่อสร้างอนาคตที่เราเลือกเองไปด้วยกัน

 

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “SEAC เป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นให้คนไทย สร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ อันนำมาซึ่งโอกาสและทักษะชีวิตใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถใช้ต่อกรกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ สำหรับช่วงวิกฤตที่ผ่านมา หลายคนต้องโอบกอดสภาวะความไม่แน่นอนเอาไว้ การทำงานด้วยทักษะเดิมอาจไม่ใช้คำตอบในวันข้างหน้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมความรู้ อัพสกิล (upskill) และรีสกิล (reskill) เพื่อให้อยู่รอด SEAC ในฐานะผู้นำด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราอยากเชื้อเชิญให้คนไทยทุกคนไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เพื่อตอบทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งทาง SEAC รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนสำคัญของงาน CTC 2021 ในครั้งนี้และพร้อมที่จะนำองค์ความรู้ที่เรามี ทั้งจากการเฝ้ามองเทรนด์รอบโลก หลักสูตรหรือแนวคิดสากล ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทสังคมไทยมาร่วมถ่ายทอดในงานครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังทางความคิดสร้างสรรค์ สร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับคนไทยทุกคน

ทางด้าน นายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO บริษัท RGB72 จำกัด และผู้ริเริ่มจัดงาน Creative Talk Conference ขึ้นในไทย กล่าวว่า “งาน Creative Talk Conference หรือ CTC จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2013 ถือเป็น project ที่ตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ทุกคนอาจจะเก่งในบางเรื่อง แต่ก็ต้องมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่รู้ ดังนั้นงาน CTC 2021 จะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลาง Creative Economy อาสาเปิดพื้นที่ให้ผู้คนต่างสาขาอาชีพมาอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เติมไฟให้แก่คนทํางาน หรือนําไอเดียดีๆ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต ด้วยแกนหลักทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ ครีเอทีฟและดีไซน์  การตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมลํ้าสมัย  แนวคิดผู้ประกอบการและการเป็นผู้นํายุคใหม่ ที่ต้องบริหารจัดการตนเองได้อย่างยอดเยี่ยม และบริหารคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”อ