35 ปี ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าวิสัยทัศน์ใหม่ Lalin the NEXT เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์แบบ NEXT Normal

 35 ปี ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
เดินหน้าวิสัยทัศน์ใหม่ Lalin the NEXT เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์แบบ NEXT Normal

ตั้งเป้าสู่การเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์เพื่อคนไทย มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบใหม่ที่ดีกว่า ด้วยความล้ำหน้าด้านดีไซน์และนวัตกรรมในการใช้ชีวิต พร้อมพัฒนาบริการหลังการขาย 

          ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าแผนการดำเนินธุรกิจเชิงรุกหลังเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 35 ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่ Lalin the NEXT ให้พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์ NEXT Normal เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด

           นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์  ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคจนทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ในหลากหลายด้าน ส่งผลโดยตรงต่อ ‘บ้านในฝัน’ ของคนไทยในยุคปัจจุบัน ดังนั้น ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จึงได้ใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กรอีกขั้น ให้พร้อมตอบรับกับชีวิตวิถีใหม่ พัฒนาบ้านในฝันที่ตอบโจทย์กับความต้องการอย่างแท้จริง ภายใต้พันธกิจในการขยายธุรกิจใหม่ ‘Lalin the NEXT’ ให้พร้อมรองรับ NEXT normal lifestyle ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ ‘Lalin the NEXT’ ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบประสบการณ์ใหม่ของการอยู่อาศัยที่ก้าวไปด้วยกันกับ NEXT Normal Lifestyle ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า “Lalin the NEXT จะประกอบไปด้วย 3 มิติทางความคิด ได้แก่ 

  1. Next Living Experience

ให้ความสำคัญทุกมิติกับลูกค้าเป็นหัวใจหลัก “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”  ตั้งแต่การเลือกที่ตั้งโครงการ  การออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมและดีไซน์ที่ทันสมัย  เลือกสรรวัสดุคุณภาพในการก่อสร้าง  และตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชัน สะท้อนทุกๆการใช้ชีวิตในแบบที่ลูกค้าต้องการ พร้อมส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพ  สร้างประสบการณ์ใหม่ในการอยู่อาศัย  รวมทั้งใส่ใจการบริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตอีกระดับให้กับครอบครัวลลิล 

  1. Next Dynamic Sustainable

ลลิล เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับหลักการบริหารตามแบบ  ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ

  • Environmental การเป็นองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมองเห็นคุณค่าในการประหยัดพลังงานตั้งแต่การออกแบบ เลือกใช้ Eco Friendly material ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ฝ้าโปร่งแสงที่กันความร้อนได้ดีและยังใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น มีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบ Reuse น้ำเพื่อใช้ในโครงการ และใช้หลอดไฟ LED แบบ Solar Cell เพื่อประหยัดพลังงาน
  • Social มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สร้างคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง อาทิ สนับสนุนการศึกษา ทางการแพทย์  พร้อมทั้งยังดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรม
  • Governance เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรมและความโปร่งใส โดยตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับ เป็นบริษัทที่มีการดำเนินดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามการแข่งขันในกลไกของตลาด  สร้างผลประกอบการที่ดี

ทั้งนี้องค์กรมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อไป (Sustainability) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อลูกค้า  และองค์กร ดั่งตลอด 35 ปีที่ดำเนินกิจการมาโดยตลอด 

  1. Next Innovative Co-Creation

บริษัทมองเห็นถึงความสำคัญของ “บุคลากร” และการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์กรถือว่าเป็น  Assets ที่สำคัญในการพัฒนาความรู้และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยทางลลิล มีการจัดตั้ง  Lalin  Academy ที่เป็นแหล่งความรู้สนับสนุนบุคลากรในการทำงาน มีการ Training อย่างต่อเนื่อง ทั้ง New Skill ,Re-Skill และUp Skill เป็นการเตรียมพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการใช้เทคโนโลยี Data Analytics ในการทำงานทั่วทั้งองค์กร ต่อยอดการทำงานในรูปแบบการตลาด offline สู่ Online ได้เต็มรูปแบบ และทั้งนี้ยังนำมาปรับใช้ในเรื่องการทำงานยุค New normal ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนายชูรัชฏ์ กล่าวเสริม 

          ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 35 ปี บริษัทฯพร้อมที่จะเดินหน้า โดยยังคงมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจเพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนให้เกิดขึ้น และสำหรับลูกค้าที่สนใจเยี่ยมชมบ้านและทาวน์โฮมจากโครงการต่างๆของทางบริษัท สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์พิเศษได้ที่ https://bit.ly/2SR7YkG โดยนัดหมายเยี่ยมชมโครงการผ่าน VDO Call   หรือ Private Tour เพื่อความปลอดภัยในช่วงCovid-19 ซึ่งสามารถนัดหมายกับฝ่ายขายได้ตามวันและเวลาที่สะดวกผ่าน https://www.lalinproperty.com/visit-vip/  

สอบถามและชมข้อมูล ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เพิ่มเติมได้ที่

Call Center 1778 หรือ www.lalinproperty.com