30 มกราคม 64 รำลึกปีที่ 2 ของ “วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโลก” January 30th to Mark the Second Annual World NTD Day

30 มกราคม 64 รำลึกปีที่ 2 ของ วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโลก
January 30th to Mark the Second Annual World NTD Day 

  • Building on the spirit of global collective action, more than 60 landmarks across 40 cities and 24 countries will be lit up on World NTD Day

วันรำลึก วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโลก จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่สาธารณชนในการต่อสู้และกำจัดโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยให้สิ้นไปจากโลกนี้ #BeatNTDs

  • ตลอดปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญกับโรคระบาดใหญ่ที่ไม่มีใครคาดการณ์มาก่อน จุดประสงค์ในวันนี้จึงต้องการให้สาธารณชนหันมาใส่ใจกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยมากขึ้น
  • คณะกรรมการบริหารขององค์การอนามัยโลก จึงให้การสนับสนุนกับวันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโลก เพื่อเป็นหลักไมล์สำคัญให้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการทั่วโลก
  • กว่า 60 แลนด์มาร์คสถานที่สำคัญๆ ใน 40 เมือง 24 ประเทศ ถูกย้อมด้วยไฟฟ้าสีสันสว่างไสว เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์การร่วมมือระดับโลกอย่างพร้อมเพียงกัน ในวันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโลกในปีนี้
  • วันโรคเขตร้อนฯ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก แผนกลยุทธ์ NTD (Neglected tropical Deceases) ขององค์การอนามัยโลก โดยมุ่งเน้นในด้านการหาพันธมิตรที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาความร่วมมือข้ามภาคอุตสาหกรรม อันมีจุดหมายสูงสุดเพื่อทำให้กลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้นี้หมดสิ้นไปจากโลกนี้
  • กว่า 300 พันธมิตรจากองค์กรต่างๆ ใน 55 ประเทศเข้าร่วมในแคมเปญ เพื่อสร้างความสนใจให้แผ่ขยายในวงกว้าง นำสู่การลงมือปฏิบัติ และการลงทุนในประเด็นปัญหาที่สำคัญในแต่ละประเทศ และชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยมากที่สุด

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ผู้สนับสนุนภาคีเครือข่ายสังคม ผู้นำชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระดับโลก และผู้วางนโยบายของแต่ละประเทศ ได้ร่วมผสานพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรำลึกถึงวันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโลก

วันโรคเขตร้อนฯ เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะกระตุ้นภาคการสาธารณสุขโลก และสาธารณชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่การกำจัดโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยให้สิ้นไปจากโลกนี้ จากการร่วมมือของพันธมิตรกว่า 300 องค์กรจาก 55 ประเทศลงมือทำงานร่วมกันท่ามกลางระบบสาธารณสุขโลกอันหลากหลาย

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยูเออี เป็นประเทศที่ใช้การทูตเพื่อริเริ่มผลักดันให้วันโรคเขตร้อนฯ เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก และยังเป็นประเทศที่แสดงบทบาทผู้นำในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสนับสนุนวันดังกล่าว  ความพยายามเหล่านี้เป็นการสานต่อประวัติศาสตร์และความเป็นผู้นำในการกำจัดโรคต่างๆ ในโลกนี้  นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของ .”Reaching the Last Mile” ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอของโปรแกรมด้านสาธารณสุขที่มุ่งทำงานเพื่อกำจัดโรคร้ายต่างๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาได้รับแรงผลักดันที่เกิดจากพันธสัญญาส่วนตัวของ ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด มงกุฎราชกุมารแห่งรัฐอาบูดาบี

 จุดประกายในวัน NTD โลก

จากเจตนารมณ์ร่วมของประชากรโลกในการลงมือปฏิบัติ สู่การย้อมสี แลนด์มาร์คสำคัญๆ กว่า 60 แห่งทั่วโลก ครอบคลุม 40 เมือง 24 ประเทศอย่างพร้อมเพียงกัน  ด้วยแสงไฟและสีสันสดใส จุดประกายความสว่างไสวในความทรงจำว่า เราชาวโลกไม่สามารถที่จะหมางเมิน หรือไม่ใส่ใจต่อความเปราะบางของระบบสาธารณสุขโลกอีกต่อไป  แลนด์มาร์คสำคัญๆ ที่เข้าร่วมในแคมเปญนี้ อาทิ กำแพงเมืองจีน หอเอียงเมืองปิซ่า สนามกีฬาเอทิฮัด รัฐอาบูดาบี และโตเกียวทาวเวอร์

สารสำคัญของวันสำคัญนี้ที่จะถูกขยายออกในวงกว้างด้วยการปรากฏตัวของดาราดัง อย่าง สกาเล็ต โจแฮนสัน ที่รับเป็นทูต ตัวแทนของวันรำลึกนี้ พร้อมเพื่อนดารา นักร้อง อาทิ ชารอน สโตน อาวิล ลาวีน ซาบีน่า เอลบ้า และ ไดเคมเบ้ มูทอมโบ้ เทมเมอร์ ฮอสนี หลางหลาง 

.ดร.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทาลัยมหิดล กล่าวว่า “โรคระบาดใหญ่ที่มวลมนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ เป็นบททดสอบถึงความยืดหยุ่นในระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกได้เป็นอย่างดี การร่วมมือให้เป็นหนึ่งเดียวของประชาคมโลกในทุกสังคม รวมถึงภาคเอกชนและภาครัฐ จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งต่อการจัดการ

กับโรคกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทฺธิผลทั้งด้านการป้องกัน การควบคุม และเป้าหมายสูงสุดคือการกำจัดโรคที่ถูกละเลยนี้ให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้ เราได้เลือกอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ร่วมในแคมเปญนี้ เพื่อจุดประกายความหวัง เฉกเช่นพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุทิศ ทรงงานเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในสังคมไทยให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง อาคารนี้เป็นโครงการสุดท้ายที่พระองค์ทรงมอบให้ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเปิดโอกาสให้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลรักษา มีสุขภาพที่ดีขึ้น”   

ความจำเป็นที่สำคัญยิ่งในการกำจัดโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย หรือ NTDs

โรคเขตร้อนที่ถูกละเลยส่งผลกระทบต่อประชากรโลกกว่า 1.7 พันล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานะที่ยากจนข้นแค้น ในชุมชนห่างไกลความเจริญ และไม่สามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน อย่างเช่น น้ำสะอาด อีกที้งยังทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนาต้องสูญเสียเงินจำนวนเป็นพันล้านทุกๆ ปี ความคืบหน้าอย่างมีนัยะสำคัญ นับตั้งแต่การลงนามปฏิญญาลอนดอน ด้านโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยใน ปี 2555 ซึ่งเป็นการรวมตัวของพันธมิตรข้ามภาคส่วนของหลากประเทศหลายชุมขนมาร่วมมือร่วมใจผลักดันให้มีการลงทุน และการลงมือปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน ประชากรโลกนับร้อยล้านคนทั่วโลกไม่ต้องเข้าทำการรักษาโรคเขตร้อนฯ อีกต่อไป และในหลายประเทศ โรคร้ายที่เคยแพร่ระบาดในวงกว้างมาเป็นเวลานับพันปีก็ได้ถูกกำจัดให้หมดไปอย่างสิ้นซาก

แต่ถึงจะมีความก้าวหน้าดังกล่าวข้างต้น เราก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ทำให้ 1 ใน 5 ของประชากรโลกต้องได้รับผลกระทบจากโรคร้ายที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ บางกรณีถึงขั้นเสียชีวิต หรือไม่ก็มีอาการทุพพลภาพทางร่างกาย นี่คือวัฏจักรของความยากไร้ที่ทำให้ผู้คนต้องตกงานและขาดรายได้ ทำให้เด็กต้องหยุดเรียน สถานการณ์ของผู้ป่วยเป็นโรคเขตร้อนฯ ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา จากการระบาดใหญ่ของโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 โดยความเป็นจริงแล้วนั้น บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารโรคระบาดกับความยากจน เมื่อเร็วๆ นี้ อธิบายถึงความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจที่ได้รับจากการรักษาโรคเขตร้อนฯ ใน 20 ปีที่ผ่านมาได้สูญเสียจนหมดสิ้นไปกับโรคระบาดใหญ่นี้ 

“COVID-19 ได้สร้างแรงกดดันอย่างยิ่งต่อระบบสุขภาพของโลก แต่เราจะไม่ยอมแพ้ โปรแกรมโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ได้แสดงให้เราเห็นถึงการปรับตัวที่รวดเร็วทำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษาชีวิตและการรักษาเข้าถึงกลุ่มประชากรที่เข้าถึงได้ยาก เราตระหนักดีว่าการดูแลชุมชนให้พ้นจากโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยจะช่วยปกป้องโลกของเราจาก๓วะการแพร่ระบาดในอนาคต has placed a huge

ปีนี้ วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโลก สามารถทำให้องค์การอนามัยโลกหันมาใส่ใจกับวันดังกล่าว ด้วยการเปิดตัว Road map ใหม่ในการกำจัดโรคเขตร้อนฯ  โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ทำงานในแวดวงสาธารณสุขให้พัฒนาพันธมิตรข้ามภาคส่วนใหม่ เพื่อเติมเต็มและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในประเทศต่างๆ และสามารถทำให้การป้องกันโรคเขตร้อนฯ ได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

 การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก

การยอมรับว่าการเฉลิมฉลองประจำปีของวันสำคัญนี้ ได้มีส่วนสำคัญของการร่วมมือทำงานของหลายประเทศทั่วโลกเพื่อกำจัดโรคเขตร้อนฯ ให้สิ้นไปจากโลกนี้ คณะกรรมบริหารขององค์การอนามัยโลกได้ผ่านวาระการตัดสินใจในวันที่ 23 มกราคมนี้และแนะนำให้ องค์การอนามัยโลกสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันที่ 30 มกราคมนี้ เป็นวันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโลกอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเชิญชวนให้รัฐ และประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาเฉลิมฉลองวันดังกล่าวด้วยกัน โดยข้อเสนอแนะนี้จะถูกบรรจุเข้าวาระเพื่อการตัดสินใจ ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 74 ที่จะถูกจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://worldntdday.org/.
เกี่ยวกับ Reaching the Last Mile|
เข้าไปที่: https://www.reachingthelastmile.com/, @RLMGlobalHealth
เกี่ยวกับ Uniting to Combat NTDs
เข้าไปที่: https://unitingtocombatntds.org