โฮมโปร ร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับสถาบันประสาทวิทยา สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

โฮมโปร ร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับสถาบันประสาทวิทยา สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

นางสาวเรวดี เกิดสุข ผู้ช่วยผู้จัดการเขต บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 เสริมภูมิคุ้มกันพร้อมดูแลสุขภาพของเหล่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุข รวมถึงแพทย์ และพยาบาล  โดยมี นางสาวจรรยารักษ์ สุพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ  ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร