โฮมโปร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ กดเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ใช้มือ ให้แก่หน่วยงานราชการ จังหวัดปทุมธานี

โฮมโปร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
มอบอุปกรณ์ กดเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ใช้มือ
ให้แก่หน่วยงานราชการ จังหวัดปทุมธานี
 

นายเอกพงศ์  กิตติสาร ผู้จัดการทั่วไป สายพัฒนา และฝึกอบรม ตัวแทนบริษัทฯ โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ส่งมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ใช้มือ จำนวน 50 ชุด ให้แก่ คุณจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขอนามัยที่ดีของประชาชน โดยจะนำไปวางให้บริการตามจุดบริการต่างๆ แก่ประชาชน ในสถานที่ราชการ อาทิ ศาลากลางจังหวัด กรมจัดหางาน กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานแรงงานจังหวัด สถานพินิจคุ้มครองเด็ก และเยาวชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน