โฮมโปร จับมือ กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โฮมโปร จับมือ กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล     กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจร พร้อมด้วย นางสาวโศภชา
ดำรงปิยวุฒิ์
 ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.28 เมกะวัตต์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จำนวน 18 สาขา เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมการประหยัดพลังงานสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ ให้นำมาใช้เป็นพลังงานหลักได้อย่างคุ้มค่า และสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มูลค่า 13 ล้านบาทต่อปี โดยมี นายวีรพันธ์  อังสุมาลี, นายวทัญญู วิสุทธิโกศล, ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย, นายพงษ์สกร ดำเนิน, นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์  ร่วมแสดงความยินดี  ณ  โฮมโปร สำนักงานใหญ่  เมื่อเร็วๆ นี้