โฮมโปร คว้า 2 รางวัล ในงาน “SET Awards 2019”

โฮมโปร คว้า 2 รางวัล  ในงาน “SET Awards 2019”

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” (HMPRO) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโต ด้วยการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หรือ รางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รับมอบโล่รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ถือเป็นหุ้นที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้