“โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน” มอบเงินสมทบกองทุนรวม 1 ลบ. สนับสนุน “ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบางเสาธง”

“โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน” มอบเงินสมทบกองทุนรวม 1 ลบ.
สนับสนุน “ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบางเสาธง”

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) มอบเงินสมทบกองทุน รวมเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) และเงินสมทบค่าอาหารจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในการสนับสนุนการเปิด “ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบางเสาธง” เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว จำนวน 200 เตียง ก่อนส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป โดยมี นายวันชัย คงเกษม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายอำนาจ เเซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลบางเสาธง เคหะบางพลี โครงการ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันก่อน

หมายเหตุ

สามารถติดต่อศูนย์ฯ หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 088-979-5794