แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสริมความแกร่งอุตสาหกรรมไทยผ่านโครงการ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION

 แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสริมความแกร่งอุตสาหกรรมไทยผ่านโครงการ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION
 

สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยพื้นที่แสดงสินค้าฟรี 6 เดือน เชื่อมโยงแพล็ตฟอร์มธุรกิจจากออนไลน์สู่หน้าร้านจริง เสริมศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศครบวงจร

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยผ่านโครงการ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION” ศูนย์กลางการค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมไทยด้วยการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มอีบิสซิเนสและร้านค้าออนไลน์ของ ส.อ.ท.สู่ หน้าร้านจริงบนพื้นที่ของ AEC TRADE CENTER ผลักดันกลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลอย่างแข็งแกร่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทน ภาคอุตสาหกรรมที่มีหน้าที่หลักในการประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของไทย ผ่านกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น 11 คลัสเตอร์ สภาอุตสาหกรรม 74 จังหวัด และสถาบันภายใต้การกำกับดูแล 9 สถาบัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งสู่อุตสาหกรรมไทย การประสานความร่วมมือกับ AWC ในครั้งนี้ AWC ได้เปิดให้ใช้พื้นที่ภายในโครงการ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งใจกลางกรุงเทพฯ ฟรี 6 เดือน เพื่อสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ และจัดแสดงสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ ส.อ.ท. ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย เพราะเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของ ส.อ.ท. (FTIebusiness.com) ที่มีอยู่แล้วสู่หน้าร้านจริง เพื่อให้ผู้ซื้อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เห็นและสัมผัสสินค้าของจริงจากผู้ประกอบการ ทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก”

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่งโดยเร็วอีกครั้ง สอดคล้องกับพันธกิจของเราในการ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไทยเข้าใช้พื้นที่ของ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน ด้วยความพรั่งพร้อมของโครงการในฐานะศูนย์กลางการค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งขนาดของพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่ ทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ จึงสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจ ด้วยช่องทางในการขายสินค้า และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ไร้ขีดจำกัด”

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ส.อ.ท. ร่วมส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมด้วยช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งใจกลางเมือง ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้ง FTI Thailand Channel, FTI Academy, และ FTI Super App  เพื่อนำผู้ประกอบการเข้าร่วมการแสดงสินค้าในพื้นที่ของโครงการ สนับสนุนกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีคุณภาพขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ตลอดจนช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลผู้ประกอบการผ่านระบบ FTI e-Business เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ตลาดโลก

AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION เป็นโครงการแฟล็กชิพของเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดของ AWC ในการพัฒนาศูนย์ค้าส่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) และเชื่อมโยงไปยังประเทศจีน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติของอาเซียนครบวงจร โดยโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ นับเป็นศูนย์กลางการค้าส่งแบบวันสต็อป ครบวงจร ใจกลางกรุงเทพฯ แห่งแรกของไทย ด้วยพื้นที่รวมกว่า 30,000 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่แสดงสินค้า ศูนย์ Solution Service Center (SSC) พร้อมสตูดิโอถ่ายภาพเพื่อให้ผู้ค้าสามารถใช้บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ห้องประชุม และสัมมนาขนาดย่อม พื้นที่ให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจ ศูนย์นำเข้าและส่งออกที่โครงการ โดยจะมีศูนย์แสดงสินค้าคุณภาพคัดสรร “Yiwu Selection Thailand Showcase” จากความร่วมมือกับ Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. (CCC Group) ผู้พัฒนาและบริหารตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากเมืองอี้อู (Yiwu) ประเทศจีน เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงกลุ่มผู้ซื้อ ทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก และ ผู้นำเข้าสินค้า ทั้งภายในประเทศ ระหว่างภูมิภาค และทั่วโลกตลอดทั้งปี โดยพร้อมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

สำหรับผู้ประกอบการค้าส่งที่สนใจร่วมเป็นผู้ค้าในโครงการ AEC TRADE CENTER – PANTIP WHOLESALE DESTINATION สามารถติดต่อโครงการโดยตรงได้ที่โทร. 02-254-9797 หรือ 081-805-7247 หรือ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้ประสานงานของสภาอุตสาหกรรม