“แอสเซทไวส์” เดินหน้าต่อยอดแนวคิด “GrowGreen” รับเมกะเทรนด์รักษ์โลก

“แอสเซทไวส์” เดินหน้าต่อยอดแนวคิด “GrowGreen” รับเมกะเทรนด์รักษ์โลก

ล่าสุดลุยติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่คอมมูนิตี้มอลล์และโครงการที่อยู่อาศัย สร้างพลังงานสะอาดมาใช้ในโครงการ พร้อมสร้างการรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงาน พัฒนาสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” เผยว่า การดำเนินธุรกิจให้ควบคู่ไปกับการสิ่งใจสิ่งแวดล้อม เป็นเมกะ
เทรนด์สำคัญที่หลายธุรกิจต่างหันมาให้ความสนใจ รวมถึงแอสเซทไวส์ ที่ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “GrowGreen” โดยเริ่มต้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น โครงการ “แยกBinกัน” รณรงค์การแยกขยะที่เริ่มดำเนินการและเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

“ล่าสุดบริษัทฯ ได้ต่อยอดติดตั้งแผงโซลาร์บนชั้นดาดฟ้า (Solar Rooftop) ที่โครงการเคฟ ทียู (Kave TU) และมิงเกิ้ลมอลล์ (Mingle Mall) ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยและคอมมูนิตี้มอลล์ในเครือ หลังจากที่ดำเนินการติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ของแอสเซทไวส์ โดยนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาทดแทนการใช้ไฟฟ้า
เพื่อช่วยส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดและหมุนเวียน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทั้งยังสามารถลดความร้อนบนหลังคาของโครงการ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอปัญหาภาวะโลกร้อน

และถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้พนักงานบริษัทได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้นำผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน กว่า 40 คน ร่วมกิจกรรมสำรวจพื้นที่ป่าชายเลน           เพื่อจัดทำหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมจากการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน ด้วยการปลูกต้นโกงกางในท่อซีเมนต์         เพื่อแก้ไขปัญหาต้นกล้าโกงกางที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นลมทะเล และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งการปลูกต้นโกงกางนี้จะสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,800 กิโลกรัม/ปี

ทั้งนี้ แอสเซทไวส์ ยังคงมีแผนที่จะต่อยอดกิจกรรมต่างๆ พร้อมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด GrowGreen เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้าน พนักงาน และสังคม ตามเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายกรมเชษฐ์ กล่าว