“แอสเซทไวส์” จัดสรรวัคซีนทางเลือกให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคม ปันความห่วงใย สู้โควิด-19

แอสเซทไวส์จัดสรรวัคซีนทางเลือกให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ
พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคม ปันความห่วงใย สู้โควิด-19
 

“แอสเซทไวส์” สนับสนุนการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งในระดับองค์กรและสังคม จึงจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับพนักงานและครอบครัว รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มผู้รับเหมา คนงานก่อสร้าง        และร้านค้า เพื่อช่วยกระจายวัคซีน และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมเดินหน้าโครงการ PUNN By AssetWise เพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งชุมชนรอบกรุง และแคมป์คนงานที่ปิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบเพื่อความสุขในการอยู่อาศัย กล่าวว่า แอสเซทไวส์ได้เตรียมความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อเนื่องของไวรัสโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับมาตรการดูแลพันธมิตรและสังคม ล่าสุดได้จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม และดำเนินการฉีดให้แก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตลอดจนพันธมิตร กลุ่มผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง รวมทั้งร้านค้าในมิงเกิ้ล มอลล์ เพื่อความปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เมื่อเยี่ยมชมโครงการ หรือเมื่อติดต่อกับพนักงานในทุกโครงการของแอสเซทไวส์

“ความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทุกคน เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด โดยที่ผ่านมานอกจากรณรงค์ให้พนักงานเร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เรายังเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงพันธมิตรธุรกิจทุกราย ให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต ช่วยให้เราสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างปลอดภัย และเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเมื่อการระบาดลดจำนวนลงภาคธุรกิจก็จะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

และไม่เพียงแค่มอบความห่วงใยให้กับพนักงาน และพาร์ทเนอร์เท่านั้น แอสเซทไวส์ยังคงเดินหน้าปันความห่วงใยให้สังคม ผ่านโครงการ PUNN By AssetWise เพื่อส่งความห่วงใยจากทั้งผู้บริหาร พนักงานของเราทุกคน ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงคนงาน ณ แคมป์ก่อสร้างโครงการของแอสเซทไวส์ จำนวน 12 แห่ง กว่า 1,000 คน ด้วยการจัดส่งข้าวสาร, อาหารแห้ง และไข่ไก่ รวมถึงผักสดต่าง ๆ ให้แก่คนงาน สำหรับนำไปใช้ประกอบอาหาร โดยจะดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือนี้อย่างต่อเนื่องจนครบวาระมาตรการการปิดแคมป์ของภาครัฐ เพื่อส่งต่อกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้

นอกจากนี้ แอสเซทไวส์ยังได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนแออัดในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ ที่ยังมีความต้องการ รวมถึงหน่วยงานราชการของภาครัฐ ซึ่งมีความต้องการอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการดูแลสุขอนามัยของทุกคนอีกด้วย

ทั้งนี้ แอสเซทไวส์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือให้กับ    ทุกคน เพื่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ และขอให้ทุกคนดูตัวเอง พร้อมใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เราผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายกรมเชษฐ์ กล่าว