แสนสิริ แต่งตั้งไทยพาณิชย์ เป็นผู้ดูแลเงินระดมทุน 100 ลบ. ที่จะเปิดจอง 15 ก.พ.นี้ เพื่อใช้ในโครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ผ่าน Escrow Account ย้ำหุ้นกู้โอนเข้าบัญชี “บมจ.แสนสิริ เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมกับ กสศ.” ทันที โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเดินหน้าโครงการในเดือน ก.พ. 2565

แสนสิริ แต่งตั้งไทยพาณิชย์ เป็นผู้ดูแลเงินระดมทุน 100 ลบ. ที่จะเปิดจอง 15 ก.พ.นี้
เพื่อใช้ในโครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ผ่าน Escrow Account
ย้ำหุ้นกู้โอนเข้าบัญชี “บมจ.แสนสิริ เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมกับ กสศ.” ทันที
โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเดินหน้าโครงการในเดือน ก.พ. 2565
 

  • แสนสิริ แต่งตั้ง ไทยพาณิชย์ เป็นผู้ดูแลเงินระดมทุน 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ผ่านบัญชีผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account)
  • ย้ำหุ้นกู้โอนเข้าบัญชีบมจ.แสนสิริ เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมกับ กสศ.ทันที หลังเต็มมูลค่าเสนอขาย ตอกย้ำความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลังจากนั้น กสศ. จัดทำแผนรายปีและเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ Zero Dropout ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักลงทุน 
  • ครั้งแรกในเอเชีย! ของหุ้นกู้ ที่มากกว่าการลงทุน ไม่เพียงการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนการลงทุน 20% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตเด็ก ให้เด็กได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ไม่มีใครหลุดจากระบบการศึกษาและโดนทิ้งไว้ข้างหลัง
  • ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาท ให้คนไทยสามารถร่วมสร้างประวัติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย ให้เด็กหลุดระบบการศึกษาเป็น “ศูนย์” ไปด้วยกัน เปิดจองวันที่ 15 ก.พ.นี้ เวลา 30 น. ผ่าน SCB Easy App เท่านั้น 
  • ลั่น! พร้อมเดินหน้าตามแผนทันที ปั้น “ราชบุรีโมเดล” จังหวัดต้นแบบ ให้เด็กหลุดระบบการศึกษาเป็น “ศูนย์” ใน 3 ปี สร้างแรงกระเพื่อมรวมพลังคนไทยเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทันที ในเดือน ก.พ.นี้ 

นายวิชาญ  วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) เปิดเผยว่า ปี 2565 แสนสิริมีพันธกิจใหญ่ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุน “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ.” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน ในความตั้งใจที่จะ “สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา” ด้วยการประกาศพันธกิจในโครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ระยะยาว 3 ปี โดยแสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุน 100 ล้านบาท สำหรับใช้ในโครงการ Zero Dropout ครั้งแรกในเอเชีย! นำร่องที่จังหวัดราชบุรี ที่มีเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาอยู่ประมาณ 10,000 คน ซึ่งเหมาะสมกับจำนวนเงินระดมทุน 100 ล้านบาท รวมทั้งยังมีปัญหาที่หลากหลายด้านความเหลื่อมล้ำในการศึกษาจากภูมิศาสตร์ที่เป็นจังหวัดติดชายแดน มีสภาพทั้งแบบชุมชนและเมือง ขณะที่เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ที่ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กได้โดยง่าย รวมถึงที่สำคัญคือ แสนสิริไม่มีการพัฒนาโครงการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้มีความโปร่งใส นอกจากนี้ล่าสุดแสนสิริยังแต่งตั้งให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account/Agent) ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านบัญชี Escrow Account หรือบัญชีรับฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน 

นายธนวัฒน์   กิตติสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน GTS and Ecosystems ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีบริการธุรกิจหลักทรัพย์ บริการรับฝากเงินที่มีเงื่อนไขตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งจะให้บริการในการรักษาเงินตามบัญชีเงินฝากที่แสนสิริเปิดบัญชีไว้กับธนาคาร ในชื่อ “บมจ.แสนสิริ เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมกับ กสศ.” โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน ซึ่ง กสศ. จะจัดทำแผนรายปี และเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ Zero Dropout ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการ คือ SCB จะเป็นตัวแทนที่วางใจได้ในการดูแลรักษาบัญชีเงินและดูแลเงื่อนไขการชำระเงิน

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุร่วมกัน ซึ่งจะทำให้หุ้นกู้เพื่อระดมทุน 100 ล้านบาท สำหรับใช้ในโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลา 3 ปีของโครงการ

สำหรับหุ้นกู้แสนสิริที่จะเสนอขายในครั้งนี้มีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 3 ปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้โครงการ Zero Dropout ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ให้คนไทยสามารถร่วมสร้างประวัติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยให้เด็กหลุดระบบการศึกษาเป็น “ศูนย์” ไปด้วยกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ได้ลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนจากการลงทุน 3.20% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้  แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตเด็ก ให้เด็กได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ไม่มีใครหลุดจากระบบการศึกษาและโดนทิ้งไว้ข้างหลัง โดยเงิน 100 ล้านบาทจากการระดมทุนจะบริจาคให้ กสศ. ทั้งหมด เพื่อปั้น “ราชบุรีโมเดล” เป็นเมืองต้นแบบให้เด็กใน จ.ราชบุรี หลุดจากระบบการศึกษาเป็น “ศูนย์” ภายใน 3 ปีให้ได้ กำหนดเปิดจองซื้อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 8.30 น. ผ่าน SCB Easy App เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ Zero Dropout https://blog.sansiri.com/zero-dropout-main/ หรือโทร 1685.

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย เด็กหลุดระบบการศึกษาต้องเป็น “ศูนย์

#SANSIRI #ZeroDropout