แสนสิริ พลัสฯ ดูแลเคียงข้างลูกบ้าน ชูมาตรการ Home Isolation สานต่อ No One Left Behind ทุกครอบครัวในคอมมูนิตี้จะต้องรอดไปด้วยกัน

 แสนสิริ พลัสฯ ดูแลเคียงข้างลูกบ้าน ชูมาตรการ Home Isolation
สานต่อ No One Left Behind ทุกครอบครัวในคอมมูนิตี้จะต้องรอดไปด้วยกัน
 

  • แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมดูแลลูกบ้าน-พนักงาน-คู่สัญญา ในโครงการที่อยู่อาศัยที่พลัสฯ ดูแลกว่า 85,000 ครัวเรือน เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัย สู่เป้าหมายทุกคนในโครงการจะต้องรอดไปด้วยกัน
  • ยกระดับการดูแลลูกบ้านช่วง Home Isolation ผ่าน 4 มาตรการหลัก – ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน ดูแล เพื่อช่วยเหลือลูกบ้านรวมทั้งดูแลทุกคนในโครงการให้ปลอดภัยและผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกครั้ง  
  • พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือทุกคนในคอมมูนิตี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “No One Left Behind” #แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร ที่แสนสิริทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ช่วยเหลือ 4 เสาสังคม

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ปัจจุบันมีการรายงานจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 15,000 – 20,000 ราย ซึ่งที่ผ่านมาตลอดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แสนสิริให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพการใช้ชีวิต ใส่ใจและห่วงใยสุขภาพของทุกครอบครัวแสนสิริ เฝ้าระวังการระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าประเมินสถานการณ์และวางแผนรับมือ ออกมาตรการที่เข้มข้นเพื่อดูแลครอบครัวแสนสิริมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดแสนสิริได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ช่วยเหลือ 4 เสาสังคม ลูกค้า-พนักงาน-ผู้ถือหุ้น-สังคม ภายใต้โครงการ “No One Left Behind” #แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร เพื่อสังคมจะต้องรอดไปด้วยกัน เพราะการสร้างสังคมที่ดี สร้างชีวิตที่ดี ที่แสนสิริ…..เรารวมถึง “ทุกคน” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของแสนสิริที่เราจะไม่ทอดทิ้งใคร โดยในส่วนของลูกบ้าน แสนสิริขานรับมาตรการ Home Isolation ได้มีการร่วมผนึกกำลังกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในการดูแลและอำนวยความสะดวกลูกบ้านกว่า 85,000 ครัวเรือน ตั้งการ์ดเชิงรุก เพิ่มมาตรการตรวจสอบ, ติดตาม, ประสานงาน, ดูแลและอำนวยความสะดวกลูกบ้านอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังขยายการดูแลทั้งการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มทำให้ทีมงานได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว “WE ARE VACCINATED” และการจัดตั้งกองทุน Sansiri Care Relief Fund ระดมทุนจากคณะผู้บริหารเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท ดูแลครอบคลุมไปยังพนักงานนิติบุคคลและพนักงานจากบริษัทคู่สัญญาที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้กังวล สร้างความปลอดภัยและอุ่นใจสูงสุดให้กับครอบครัวแสนสิริ สร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยให้สังคมรอดไปด้วยกัน

นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาพลัสฯ ได้มีมาตรการที่ครอบคลุมทุกมิติด้านการดูแลและป้องกันโควิด-19 ในโครงการที่อยู่อาศัย มีการตั้งการ์ดเชิงรุก และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ อย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีในส่วนของการดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) พลัสฯ ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลัง ในกรณีที่มีลูกบ้านที่ติดเชื้อระดับสีเขียวและประสงค์ที่จะกักตัวและรักษาตัวแบบ Home Isolation เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก พลัสฯ จึงได้เพิ่มการดูแลช่วง Home Isolation  ผ่าน 4 มาตรการหลัก – ตรวจสอบ, ติดตาม, ประสานงาน, ดูแล ดังนี้ 1.ตรวจสอบ สรุปจำนวนและข้อมูลผู้ติดเชื้อในโครงการ รวมทั้งขอเบอร์ติดต่อญาติหรือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เตรียมพร้อมเบอร์ติดต่อโรงพยาบาลที่ดูแลลูกบ้านผู้ป่วยแบบ Home Isolation   2.ติดตาม โดยทีมนิติบุคคลมีการโทรหาลูกบ้านหรือติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่นในทุก ๆ วัน เพื่อสอบถามอัพเดตอาการ 3.ประสานงาน ช่วยประสานติดต่อสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีลูกบ้านที่เป็นผู้ป่วยมีอาการทรุด รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ในระหว่างการ Home Isolation และ 4.ดูแล ด้านการช่วยรับอาหาร พัสดุ และของใช้จำเป็นของลูกบ้าน และนำไปส่งถึงหน้าห้องพัก และมีการทำความสะอาดเข้มข้นในบริเวณโถงทางเดินในชั้นดังกล่าว มีตารางการเก็บขยะถึงหน้าห้องพัก รวมทั้งมีการมอบน้ำเปล่า และเตรียมจัดหาฟ้าทะลายโจรให้ลูกบ้านที่รักษาแบบ Home Isolation อีกด้วย

นอกจากการดูแลช่วง Home Isolation แล้ว พลัสฯ ยังตั้งการ์ดเชิงรุกและยังคงเข้มข้นมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโครงการอย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่โครงการ ทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อในโครงการ มีมาตรการเคลื่อนย้ายส่งตัวผู้ป่วย มีการอัพเดตข่าวสารสถานการณ์โควิด-19 ผ่านป้ายประกาศและ Home Service Application รวมทั้งมีการให้ข้อมูลและเบอร์ติดต่อแนะนำสถานพยาบาลและ Hospitel ใกล้เคียง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรม LIVE พูดคุยกับนักจิตบำบัดลดความกังวลใจช่วงโควิด หรือการแบ่งปันผักผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบในสวนโครงการ นอกจากนี้พลัสฯ ยังมีการปลูกพืชสมุนไพรอย่างฟ้าทะลายโจรและกระชายในกว่า 230 โครงการอีกด้วย เพื่อเตรียมนำไปแปรรูปและแจกจ่ายให้ลูกบ้านในอนาคต

“พลัสฯ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนโครงการ No One Left Behind #แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร โดยร่วมมือกับแสนสิริในการให้ความช่วยเหลือและดูแลทุกครอบครัวในโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งพนักงานพลัสฯ ทุกคนอยู่ในกลุ่ม Vaccinated ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 100% เรียบร้อยแล้ว จึงมีความพร้อมในการดูแลให้ความช่วยเหลือลูกบ้าน ล่าสุดเรามีการนำฟ้าทะลายโจรมาแบ่งปันมอบให้ลูกบ้านที่เป็นผู้ป่วย Home Isolation ในโครงการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาจากการอุดหนุนเกษตรกร ช่วยสนับสนุนกระจายรายได้ให้ผู้ค้าขายรายย่อย โดยพลัสฯ ในบทบาททีมนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้าน พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือลูกบ้านทุกครอบครัวอย่างเต็มกำลัง และยังขยายการดูแลครอบคลุมไปยังพนักงานจากบริษัทคู่สัญญา เช่น แม่บ้าน รปภ. คนสวน ที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโครงการด้วย เพื่อดูแลทุกคนในโครงการที่อยู่อาศัยของเราให้เป็นคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัย และจะต้องรอดไปด้วยกัน” นางสาวนฤมล กล่าว