แสนสิริ ผนึกเครือ รพ. พญาไทและ รพ. เปาโล มอบของขวัญวันเด็ก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ให้เด็กทุกคนในไซต์ก่อสร้างแสนสิริ มุ่งเสริมภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แสนสิริ ผนึกเครือ รพ. พญาไทและ รพ. เปาโล  มอบของขวัญวันเด็ก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
ให้เด็กทุกคนในไซต์ก่อสร้างแสนสิริ มุ่งเสริมภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นำร่องลงพื้นที่ไซต์แรกจัดฉีดวัคซีนที่สราญสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกมลวรรณ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกับเครือ รพ. พญาไทและ รพ. เปาโล นำโดย คุณภาวิณี รักษ์ประศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในประเทศกลุ่ม PMC (ที่ 1 จากขวา) และพญ.เรณุกา จรัสพงศ์พิสุทธิ์ กุมารเวชศาสตร์เด็ก รพ.พญาไท2 (ที่ 2 จากขวา) มอบของขวัญวันเด็ก จัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้เด็กทุกคนระหว่างอายุ 6 เดือนถึง 7 ปี รวมกว่า 300 คน  ในที่พักคนงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการก่อสร้างของแสนสิริ นำร่องไซต์แรกที่สราญสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่จัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตลอดปี 2565 ให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในทุกไซต์ก่อสร้างของแสนสิริในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการและสมุทรสาคร เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน, ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิต ผ่านการเข้าถึงวัคซีนและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตอกย้ำเจตนารมณ์หลักในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ แสนสิริได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเยาวชนมายาวนานกว่า 15 ปี ผ่านแนวคิด ‘Social Change’ ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ด้วยความเข้าใจปัญหาในทุกมิติ และร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างหลักประกันให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับสิทธิในด้านต่าง ๆ และมีชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม ผ่านการช่วยเหลือ 5 ด้าน ได้แก่ The Good Space พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก, The Good Education การให้โอกาสทางการศึกษา, The Good Nutrition การสนับสนุนให้เด็กได้สารอาหารครบถ้วน, The Goodwill การขยายความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก และ The Good Sport การสอนทักษะการเล่นฟุตบอลผ่าน Sansiri Academy โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย