“แสนสิริ” ต่อยอดคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสู่เมืองหัวหิน เปิดตัว “Sansiri Backyard x Hua Hin” สานต่อเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชมแห่งจุดเริ่มต้นของแสนสิริ สร้าง ประโยชน์จากพื้นที่รอพัฒนา 1 ไร่ เป็นสวนผักและผลไม้ออร์แกนิคใจกลางเมืองหัวหิน

“แสนสิริ” ต่อยอดคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสู่เมืองหัวหิน
เปิดตัว “Sansiri Backyard x Hua Hin”
สานต่อเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชมแห่งจุดเริ่มต้นของแสนสิริ
สร้าง ประโยชน์จากพื้นที่รอพัฒนา 1 ไร่ เป็นสวนผักและผลไม้ออร์แกนิคใจกลางเมืองหัวหิน

แสนสิริ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย รุกหน้าสานต่อ Sansiri Green Mission ต่อยอดแนวคิดคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสู่เมืองหัวหิน เปิดตัว Sansiri Backyard x Hua Hin หรือ แสนสิริ แบคยาร์ด หัวหิน” มุ่งตอบแทนสิ่งดี ๆ กลับสู่ชุมชนอันเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของแสนสิริ ด้วยหลัก 3Gs ‘Green-Grow-Give’ พลิกพื้นที่รอพัฒนาเป็นสวนผักและผลไม้ออร์แกนิคขนาด 1 ไร่ จุดประกายแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนพื้นที่ใกล้ตัวให้เป็นพื้นที่สีเขียว ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่มาจากความสุขและความตั้งใจของพนักงานแสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ในท้องที่ ด้วยผลผลิตคุณภาพที่สดใหม่ ปลอดสารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปสู่ครอบครัวแสนสิริ โรงเรียนและชุมชนในเมืองหัวหิน

นางจริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ชุมชนหัวหินนับเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของเรา กับ ‘บ้านไข่มุก’ คอนโดมิเนียมโครงการแรกของแสนสิริ ที่ตั้งอยู่บนหาดหัวหิน และยังเป็นโครงการแฟล็กชิพแห่งแรกที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวแสนสิริตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และกว่า 35 ปีที่แสนสิริได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจนมีโครงการถึง 21 แห่ง ทำให้เรามีความผูกผันกับเมืองหัวหินเป็นอย่างมากและเมื่อบริษัทฯได้วางเป้าหมายสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของวงการอสังหาฯ ไทย โปรเจค Sansiri Backyard จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวยิ่งใหญ่ในการสานต่อพันธกิจ Sansiri Green Mission ปลูกความรับผิดชอบต่อโลก ต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากพนักงานของเรา ไปสู่ลูกบ้านและชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวรอบตัวจากการปลูกผัก เพื่อส่งต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ที่เปี่ยมด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้กับทุกคน ผ่านการปั้น Sansiri Backyard คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน บนพื้นที่รอพัฒนาขนาด 15 ไร่ ที่ T77 Community บนสุขุมวิท 77 และอีก 1 ไร่ ที่ชุมชนหัวหิน อันเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของแสนสิริ”

Sansiri Backyard x Hua Hin ก่อเกิดจากความตั้งใจจริงของแสนสิริในการผลักดันให้ชุมชนหัวหินเป็นเมืองเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนแห่งอนาคต (A Sustainable City of the Future) จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สวนผักสีเขียวจากพื้นที่รอบตัว ตลอดจนสนับสนุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนหัวหิน ผ่านหลัก 3Gs ‘Green-Grow-Give’

  • Green การสร้างประโยชน์บนพื้นที่รอพัฒนาขนาด 1 ไร่ ให้เป็นคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนใจกลางเมืองหัวหิน ตั้งอยู่ที่ซอย หัวถนน 23 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • Grow ปลูกผักและผลไม้ออร์แกนิค อาทิ ผักกาดคอส ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์กและเมล่อน เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยสุขภาพกาย สุขภาพใจ จากการรับประทานผลผลิตจากธรรมชาติที่สดใหม่ มีคุณภาพ ปลอดสารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกความเป็นคอมมูนิตี้แบบยั่งยืนในชุมชนหัวหิน ที่เปิดให้เด็ก ๆ และชาวหัวหินที่สนใจเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลระหว่างสังคมเมืองกับสิ่งแวดล้อมแบบ Well-Being ผ่านการใช้เวลาร่วมกันบน Sansiri Backyard x Hua Hin
  • Give ส่งมอบสุขภาพที่ดีตามแนวคิด Well-Being ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานแสนสิริและพลัสฯในท้องที่ ผ่านการแบ่งปันผลผลิตบางส่วน เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวแสนสิริ โรงเรียนรอบข้างพื้นที่และชุมชนในเมืองหัวหิน

“หลังจากการเปิดแบบ Soft Launch ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก Sansiri Backyard x Hua Hin ไปแล้ว 4 ครั้ง และแบ่งปันไปสู่ครอบครัวแสนสิริ, นักเรียนและอาจารย์กว่า 6,588 คน ในโรงเรียน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก, โรงเรียนสมถวิล หัวหิน, โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย, โรงเรียนวังไกลกังวล, โรงเรียนดรุณศึกษาและโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา รวมทั้งชุมชนในเมืองหัวหินอีกกว่า  6 แห่ง โดย Sansiri Backyard x Hua Hin จะเปิดเป็นคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ณ เมืองหัวหิน ไปจนถึงสิ้นปี 2020 เราคาดว่า จะสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกกว่า 12 ครั้ง และแบ่งปันผลผลิตไปสู่ชาวหัวหินกว่า 10,000 ต้น” นางจริยา กล่าวเสริม

“เราเชื่อว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพราะสวนสีเขียวในเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจและลงมือทำจริง แสนสิริขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้หัวหินเป็นเมืองเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนแห่งอนาคต พร้อมส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Well-Being ตลอดจนจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวหัวหินสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวในบ้านของตนเอง และขยายต่อสู่ชุมชนกับ Sansiri Backyard x Hua Hin คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ณ เมืองหัวหิน” นางจริยา สรุป