แสนสิริผนึกธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวสินเชื่อบ้านสีเขียว เพื่อบ้านรักษ์โลก ครั้งแรกในเมืองไทย สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินกู้สูงสุด 110%* สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านเดี่ยวภายใต้ Net-Zero

แสนสิริผนึกธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย
เปิดตัวสินเชื่อบ้านสีเขียว เพื่อบ้านรักษ์โลก ครั้งแรกในเมืองไทย
สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินกู้สูงสุด 110%*
สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านเดี่ยวภายใต้ Net-Zero

ครั้งแรกในเมืองไทย แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยผนึกความร่วมมือในการเปิดตัวสินเชื่อบ้านสีเขียวเพื่อบ้านรักษ์โลก สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินกู้สูงสุด 110%* สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านเดี่ยวแบรนด์ บุราสิริ เศรษฐสิริ และบ้านเดี่ยวระดับราคา 8 ล้านบาทขึ้นไปที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้ ที่ติดตั้ง Solar Roof และ EV Charger รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ

ความร่วมมือระหว่าง แสนสิริ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยแสนสิริเดินหน้าพันธกิจ Net – Zero ซึ่งล่าสุดได้ประกาศเป้าหมายปี 2565 ให้บ้านเดี่ยวแสนสิริทุกหลังในทุกโครงการใหม่ ติดตั้ง Solar Roof 100% พร้อมวางเป้าหมายให้บ้านเดี่ยวแสนสิริ 6,000 หลัง ติด Solar Roof 100% ภายใน 3 ปี ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟให้ลูกบ้านได้รวม 1,600 ล้านบาทในเวลา 25 ปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ 8,000 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 535,000 ต้น หรือปลูกป่า 2,673 ไร่ นอกจากนี้พื้นที่ส่วนกลางในทุกโครงการใหม่ของแสนสิริ จะติดตั้ง Solar Roof 100%  และใช้ไฟส่องสว่างในสวนพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกโครงการแนวราบ รวมถึงโครงการบ้านเดี่ยวระดับบนในทุกโครงการใหม่ จะติด EV Charger เต็ม 100% อีกด้วย

อีกหนึ่งความมุ่งมั่นของแสนสิริในการเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ให้ความสำคัญในเรื่อง Climate Change และกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการประกาศเป้าหมายสู่การเป็น Net-zero องค์กรอสังหาริมทรัพย์แรกในประเทศไทยที่วางพันธกิจในการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น “ศูนย์” อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก “Process – Product – Partners – Investment’ เพื่อมุ่งสู่ Thailand’s First Real-Estate Company to Set Target for Net-zero เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

*ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคาร