แกรนด์ ยูนิตี้ ใส่ใจทุกชีวิต มอบถุงยังชีพแก่แคมป์คนงานก่อสร้าง พร้อมส่งต่อน้ำดื่มแทนความห่วงใยผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

แกรนด์ ยูนิตี้ ใส่ใจทุกชีวิต มอบถุงยังชีพแก่แคมป์คนงานก่อสร้าง
พร้อมส่งต่อน้ำดื่มแทนความห่วงใยผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

 

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY – “Makes Sense.” นำโดย (จากซ้ายไปขวา) นายพิพัฒณ์ นิยะถิรกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมก่อสร้าง พร้อมด้วย นายบุญเกียรติ พิจิตรอาภรณ์ และนายวิชัย ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับพันธมิตรด้านวิศวกรรมก่อสร้าง อาทิ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ เดนิม จตุจักร และโครงการ อนิล สาทร 12, บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน, และบริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ เซียล่า   เจริญนคร เป็นต้น เพื่อส่งต่อให้แก่แรงงานกว่า 1,100 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ณ บริเวณสำนักงานขายโครงการ    เดนิม จตุจักร

นายพิพัฒณ์ นิยะถิรกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมก่อสร้าง บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า “จากการที่ทางบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นเวลา 30 วัน ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลนั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่าจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านสภาพจิตใจและการดำรงชีวิตของทั้งคนงานและสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ทางผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานของ แกรนด์ ยูนิตี้ จึงร่วมมือร่วมใจกันจัดหาข้าวของเครื่องใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม เป็นต้น จัดใส่ถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

โดยส่วนหนึ่งของสิ่งของจำเป็นและอาหารสำหรับถุงยังชีพดังกล่าว ยังได้มาจากการอุดหนุนร้านค้าหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่ค้าขายอยู่รอบโครงการด้วยเช่นกัน ทางบริษัทฯ หวังว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก การช่วยเหลือและส่งต่อการสนับสนุนเช่นนี้ จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทั้งแรงงานและสมาชิกในชุมชน” นายพิพัฒน์กล่าว