เฮเฟเล่ รับมอบตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS 2021” ย้ำจุดยืนองค์กรความยั่งยืนด้านพลังงาน จากการใช้นวัตกรรมในมือ

เฮเฟเล่ รับมอบตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS 2021”
ย้ำจุดยืนองค์กรความยั่งยืนด้านพลังงาน จากการใช้นวัตกรรมในมือ

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ด้านพลังงาน ลุยเปลี่ยนใช้หลอดไฟแอลอีดีในอาคารสำนักงานฝ่ายขาย (Sales) สร้างผลลัพธ์ประหยัดค่าไฟลง 56.5% หรือกว่า 146,892 บาทต่อปี พร้อมผ่านการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS” ประจำปี 2021 ประเภทอาคารสำนักงาน จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีค่า MEA Index ประเมินได้เท่ากับ 0.998 เป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานดีและมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี ย้ำจุดยืนในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านพลังงาน
 

นายโฟลเคอร์ เฮลสเติร์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปี 2021 ที่ผ่านมา เฮเฟเล่ประเทศไทย ได้ตอกย้ำจุดยืนด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานขององค์กร ด้วยการดำเนินมาตรการปรับเปลี่ยนการใช้หลอดไฟแอลอีดีทดแทนหลอดไส้ จำนวนกว่า 563 ชุด ในอาคารสำนักงานฝ่ายขาย (Sales) โดยมีเป้าหมายเพื่อประหยัดการใช้พลังงานลง รวมถึงสร้างระบบไฟส่องสว่างที่มีคุณภาพในอาคาร ด้วยการใช้นวัตกรรมที่เฮเฟเล่พัฒนาขึ้นมา และผลลัพธ์ของการดำเนินการครั้งนี้ คือบริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟลง 56.5% ต่อปี พร้อมผ่านการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS” ประจำปี 2021 ประเภทอาคารสำนักงาน จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 

“เฮเฟเล่ได้ต่อยอดมาตรการครั้งนี้ ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 โดยการไฟฟ้านครหลวง เพื่อขอรับ MEA ENERGY AWARDS ตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงศักยภาพของอาคารที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการตรวจสอบค่าดัชนีการใช้พลังงานของ ‘สำนักงานฝ่ายขาย (Sales) บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด’ มีค่า MEA Index ประเมินได้เท่ากับ 0.998 ซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานดี มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฟน. กำหนด (MEA Index ไม่เกิน 1.00) และยังเป็นอาคารมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานในอาคาร”
 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ทำการมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 ประจำปี 2021 ให้กับอาคารที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบของอาคารที่ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 26 ล้านบาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,954 ตันต่อปี มีอาคารที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 110 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 2 แห่ง, โรงพยาบาล 11 แห่ง, โรงแรม 4 แห่ง, มหาวิทยาลัย 2 แห่ง, ไฮเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง, ศูนย์การค้า 28 แห่ง, ร้านสะดวกซื้อ 19 แห่ง และ สำนักงาน 41 แห่ง โดยอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ จะได้รับสิทธิพิเศษจากโครงการฯ และมีสิทธิ์ในการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
 

“การดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดีเฮเฟเล่ มาใช้งานในอาคารสำนักงานฝ่ายขายฯ ทำให้เราประหยัดค่าไฟลงไปได้ 146,892 บาทต่อปี จากเดิมที่เสียค่าไฟ 260,127 บาทต่อปี นอกจากนี้ เฮเฟเล่ยังได้รับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร จากโครงการฯ ของ กฟน. เป็นจำนวนเงิน 13,767 บาท และยังได้รับสิทธิอื่น ๆ ทั้ง สิทธิพิเศษในการอบรม, ตรวจวัดพลังงาน, การติดตั้ง EV Charger, ส่วนลดการให้บริการ MEA BETTER CARE, การบริการล้างแอร์
 

“ผลลัพธ์ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเฮเฟเล่ประเทศไทย ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของพลังงานมาโดยตลอด การเติบโตของบริษัทจะไม่เพียงสร้างเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้บ้านและอาคารเท่านั้น แต่เราจะสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับสิ่งแวดล้อมจนถึงคุณภาพชีวิตในองค์กรให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกันด้วย” นายโฟลเคอร์ กล่าวสรุป