เอสซี แอสเสท รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม ‘BEST CEO’ และ ‘BEST CFO’ ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2021

เอสซี แอสเสท รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม  ‘BEST CEO’  และ ‘BEST CFO’
ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2021
 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC    ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ ก่อสร้าง  จำนวน 2 รางวัล ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2021  โดยมีนายณัฐพงศ์   คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล  ‘BEST CEO’  และนางปรารถนา แพทย์สมาน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รับรางวัล ‘BEST CFO’  จากนายอนุทิน    ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล  ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน   ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันก่อน

โดยนับเป็น 2  รางวัลยอดเยี่ยมแห่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จของทุกคนในองค์กรที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เอสซี แอสเสท  เติบโตยั่งยืนบนวิถีโลกใหม่    สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนกำหนดเบื้องต้น อาทิ  เป็นผู้บริหารในตลาดทุนมีศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารงานในอุตสาหกรรมของตนอย่างแท้จริง สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุนและประเทศไทย  โดยงานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   และสำหรับการมอบรางวัลในปีนี้ มีจำนวน 24 รางวัล   โดยมอบให้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมรวม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม

#SCมุ่งสู่แบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ1 #SCการเงินแข็งแกร่ง #SCยั่งยืน