“เอกา โกลบอล” ยกระดับคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด สร้างความเชื่อมั่นพันธมิตรทุกภาคส่วน

 “เอกา โกลบอล” ยกระดับคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด
สร้างความเชื่อมั่นพันธมิตรทุกภาคส่วน

“เอกา โกลบอล” ผู้นำเทรนด์บรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ยกระดับมาตรการป้องกันแบบขั้นสุด ตั้งแต่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงาน เคร่งครัดและเข้มงวดระเบียบผู้มาติดต่อแบบการ์ดไม่ตก เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาด ทั้งยังช่วยลดปัญหาการจัดการด้านสาธารณสุขให้ภาครัฐ สร้างความมั่นใจให้พันธมิตรทุกภาคส่วน

นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด (EKA GLOBAL) ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมดูแลสุขภาพของพนักงานและผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ แบบเต็มขั้นสูงสุด ภายหลังที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศล็อคดาว์นพื้นที่สีแดง ซึ่งรวมถึงเขตพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นที่ตั้งของโรงงานออกไปอีกในเบื้องต้น 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3สิงหาคม และอาจจะขยายล็อคดาว์นต่อเนื่องสูงสุด 1 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงงาน เอกา โกลบอล สะอาด ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น บริษัทฯ จึงออกมาตรการป้องกันและควบคุมที่ยกระดับสูงขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

โดยส่วนแรก มาตรการควบคุมภายใน พนักงานและโรงงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้พนักงานครบทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดการทำความสะอาดภายในบริเวณโรงงาน ซึ่งเดิมมีการดำเนินการทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงงานอยู่แล้วนั้น ปัจจุบันก็ได้เพิ่มจำนวนความถี่ของการทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ในเรื่องมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย

ด้านการควบคุมความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นคู่ค้าพันธมิตรที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาติดต่องาน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการสำหรับผู้มาติดต่อ 2 แนวทาง โดยมาตรการแรก สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ หรือ เข้ามาภายในบริษัทฯ เป็นประจำทุกวัน หรือ มีความถี่ในการติดต่อเป็นประจำจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนด้วยทุกครั้ง หรือ ถ้าหากบุคคลนั้นยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องตรวจหาเชื้อโดยวิธี Rapid Antigen Test ทุกครั้งกับทางบริษัทฯ

ส่วน มาตรการที่สอง สำหรับผู้มาติดต่อกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือ มีความถี่ในการเข้ามาติดต่อต่อเดือนไม่บ่อยครั้ง เช่น ติดต่อ 2 ครั้งต่อเดือน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน หรือ ถ้าหากบุคคลนั้นยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องตรวจโดยวิธี Rapid Antigen Test ทุกครั้งกับทางบริษัทฯ โดยกรณีนี้ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจให้

“เอกา โกลบอล เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ในเรื่องความสะอาดปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ต้องปฎิบัติให้ได้มาตรฐานแต่เดิมอยู่แล้ว ยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องมีมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดและเคร่งครัดมากขึ้น นอกจากจะเป็นผลดีกับพนักงาน ผู้มาติดต่องานต่างๆ ในโรงงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้วยเป็นอย่างยิ่ง คือ ประโยชน์ของส่วนรวม หากมาตรการของบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อ แบ่งเบาภาระให้ภาครัฐและบุคลลากรทางการแพทย์ ซึ่งเวลานี้ทุกภาคส่วนทำงานกันหนักมาก ดังนั้น พันธมิตรธุรกิจและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขอให้มั่นใจได้ ทั้งในส่วนของผู้มาติดต่องานก็ขอให้เข้าใจการทำงานการปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มมากขึ้น” นายชัยวัฒน์กล่าว

อนึ่ง บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด เป็นผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร ตั้งเป้าหมายในปี 2564 จะเป็นองค์กรผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร และยกระดับสู่องค์กรที่มีนโยบายดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนถึงการกำหนดนโยบายบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 360 องศา อย่างสมบูรณ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อมุ่งสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาว (Sustainable Growth) ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญด้านความสะอาด ปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน