2_คุคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมกา