6_นายวิสุทธิ์ เลิศวิริยะศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corporation Limited)