เบเยอร์ ใส่ใจสังคม มอบสีลดโลกร้อน ร่วมแต่งบ้านเติมฝันให้เคหะชุมชนดินแดง 3

เบเยอร์ ใส่ใจสังคม มอบสีลดโลกร้อน ร่วมแต่งบ้านเติมฝันให้เคหะชุมชนดินแดง 3
 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)     เป็นประธานในพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์สีลดโลกร้อน เบเยอร์คูล จากคุณปิยนาฎ ยอดรัก รองประธานบริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด ภายใต้โครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ปีที่ 10 มูลค่ารวม 2,000,000 บาท    เพื่อนำไปใช้ในโครงการแต่งบ้านเติมฝัน ภายใต้การจับมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย สำหรับปรับปรุงอาคารของเคหะชุมชนดินแดง 3 จำนวน 4 อาคาร โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ นายอนุกูล        ปีดแก้ว นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ และนายอวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ เข้าร่วม ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้