นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)