เชิญชมนิทรรศการศิลปะครั้งประวัติศาสตร์จาก 29 ศิลปินแห่งชาติ

เชิญชมนิทรรศการศิลปะครั้งประวัติศาสตร์จาก 29 ศิลปินแห่งชาติ

หอธรรมพระบารมี หอศิลป์ร่วมสมัย เชิญชมนิทรรศการศิลปะครั้งประวัติศาสตร์จาก 29 ศิลปินแห่งชาติ ในนิทรรศการ 29 National Artists 29 Baramee of Art  วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2564 ที่หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิทรรศการศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติ  จากศิลปินแห่งชาติในสาขาต่างๆ จำนวน 29 ท่าน อาทิ สวัสดิ์ ตันติสุข ชลูด นิ่มเสมอ นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ปรีชา เถาทอง ทวี รัชนีกร นิธิ สถาปิตานนท์  สมชาย แก้วทอง พิบูลศักดิ์ ละครพล ศักดิ์สิริ มีสมสืบ  ปัญญา วิจินทนสาร  เดชา วราชุน อิทธิพล ตั้งโฉลก โดยมีผลงานกว่า 200 ผลงานสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบ ทุกเทคนิค ทุกผลงานล้วนเป็นผลงานศิลปะสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ มีทักษะสูง มีกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการทางงานศิลปะอย่างเด่นชัด

ชม นิทรรศการผลงานศิลปะ 29  NATIONAL ARTISTS. 29  BARAMEE OF ART ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2564 ( เว้นวันจันทร์) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หอธรรมพระบารมี  หอศิลป์ร่วมสมัย ที่รวมศิลปะ ธรรมมะ และธรรมชาติ ไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน  ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง www.barameeofart.com