อินฟอร์มาฯ ร่วมผนึกภาครัฐเอกชน ปูพรมพร้อมจัดงาน “TyreXpo Asia 2024” วางเป้าเพิ่มโอกาสทางการค้า ดันตลาดอุตสาหกรรมยางไทยสู่ตลาดโลก

อินฟอร์มาฯ ร่วมผนึกภาครัฐเอกชน ปูพรมพร้อมจัดงาน TyreXpo Asia 2024″
วางเป้าเพิ่มโอกาสทางการค้า ดันตลาดอุตสาหกรรมยางไทยสู่ตลาดโลก

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมด้วย การยางแห่งประเทศไทย, ทาร์ซัส กรุ๊ป และภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยาง พร้อมจัดงาน “TyreXpo Asia 2024” งานแรกและงานเดียวในไทยที่รวบรวมอุตสาหกรรมยางล้อระดับนานาชาติแบบครบวงจร ก้าวที่สำคัญสู่การเชื่อมโอกาส การค้า การลงทุน การเจรจาและการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ปักธงดันอุตสาหกรรมยางไทยสู่ตลาดโลก จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 ฮออล์ 98  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องที่จะสนับสนุน “อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทย” พร้อมกับเชื่อมั่นว่า ยางพาราไทยมีโอกาสทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าการส่งออกยางพาราไทยและผลิตภัณฑ์ยางไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงกลุ่มสหภาพยุโรปในปี 2024 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยความสำคัญดังกล่าวที่ต้องเร่งส่งเสริมและสนับสนุนในอุตสาหกรรมยางอย่างต่อเนื่อง อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ทาร์ซัส กรุ๊ป และภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยาง พร้อมแล้วสำหรับการจัดงาน TyreXpo Asia 2024″ มีเป้าหมายที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมยางล้อในประเทศไทย เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงสินค้า แลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมแกร่งทางด้านธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งหมุดหมายที่สำคัญคือ วางไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปและส่งออกยางล้อทั้งในระดับภูมิภาคและตลาดโลกในทศวรรษหน้าได้อย่างเป็นผู้นำ

นายอัลวิน เซียว  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ – เอเชียและสิงค์โปร์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า งาน “TyreXpo Asia 2024” จัดขึ้นครั้งแรกในไทยภายใต้แนวคิด “Your One-Stop Show for Tyres, Automotive Repair & Maintenance and Tyre Accessories” โดยเป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย รวมถึงภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยางล้อไว้ในงานเดียว ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาครัฐ เช่น การยางแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนอีกหลากหลาย โดยงานดังกล่าวถือเป็นจุดเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมยางทั่วทุกมุมโลกมารวมไว้ในงานเดียว ทั้งในแง่ของการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงทิศทางของการตลาด และโอกาสที่สำคัญของยางซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งประเทศที่ส่งออกยางเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ

“สำหรับการจัดงาน TyreXpo Asia 2024 ได้ขนทัพผู้แสดงสินค้าชั้นนำกว่า 80 บริษัท เช่น  Apollo Tyres, Davanti Tyre World, Deestone, Guizhou Tyre, Jiangsu General Science Technology, Sailun Tire (Thailand), Stamford Tyres International, Transamerica Tire และ Zhongce Rubber Group ซึ่งครอบคลุมในกลุ่มธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวกับยางล้อ เช่น ยางล้อ อุปกรณ์เสริมยาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง สำหรับไฮไลต์ที่สำคัญภายในงาน ประกอบไปด้วย การประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมการหล่อดอกยาง (Retreading Conference) รวมถึงงานสัมมนาด้านอุตสาหกรรมยางล้อ (Tyre Business Forum) เสริมในเรื่องข้อมูลเชิงลึกอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทาง กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ พร้อมทั้งเจรจาธุรกิจ  เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ สร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการไทยในอนาคต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 5,000 คน กว่า 60 ประเทศทั่วโลก อินฟอร์มาฯ มั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมยางไทยให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกที่มีเพิ่มมากขึ้น” นายอัลวิน กล่าวเสริม

ร่วมเติมเต็มโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางล้อไทยสู่ตลาดเศรษฐกิจโลกไปพร้อมกันในงาน TyreXpo Asia 2024″ งานเดียวในไทยที่ครบจบอุตสาหกรรมยางล้อระดับนานาชาติแบบครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.tyrexpoasia.com