5. อารียา พรอพเพอร์ตี้ ตั้งเป้า “NET ZERO 2050”ชูกลยุทธ์ “Sustainable Happiness” ผลักดัน “หมู่บ้านปลอดขยะ”