ออลล์ อินสไปร์ฯ มุ่งสร้างความดี ยกระดับคุณภาพชีวิต ซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาอิสาน

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ ดิ เอ็กเซล ไรส์ และอิมเพรสชั่น เดินหน้าสานต่อความดีจัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม โดยมุ่งเน้นตระหนักว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทยที่ห่างไกลจากตัวเมือง โดยสนับสนุนเงินจำนวน 408,000 บาท เพื่อใช้ในการสร้างอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา

 

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยให้ดีขึ้น ออลล์ อินสไปร์ฯ  จึงได้มอบโอกาสดีๆ ตอบแทนสังคม ด้วยการสมทบทุนจำนวน 408,000 บาท เพื่อใช้ในการสร้างอาคารโรงอาหาร นอกจากนี้ยังมอบ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษา แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาอิสาน ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้ม

กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นโครงการ CSR ที่บริษัทฯ มีความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ห่างไกลจากตัวเมือง โดย บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป