01.พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2565 “ออริจิ้น สร้างโอกาส สร้างอนาคต”