อนันดาฯ เปิดระบบปฏิบัติการ Ananda Sure ที่ทันสมัยที่สุด รับ New Normal Property Revolution เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการกว่าแสนล้าน

อนันดาฯ เปิดระบบปฏิบัติการ Ananda Sure ที่ทันสมัยที่สุด
รับ New Normal Property Revolution เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการกว่าแสนล้าน
 

คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และคุณปิยะวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเวิร์ค คอมมูนิตี้ จำกัด  พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของ “Ananda Sure” ซึ่งถือเป็น Backbone สำคัญในการจัดการโครงการในเครืออนันดาฯ ที่มีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 48 โครงการ มูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านบาท เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (Product & Service Quality) ทำให้อนันดาฯ เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป  “Ananda Sure” เป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ ครอบคลุมการดูแลลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการดูแลลูกค้า (Operation Excellence) ในทุกๆ ด้าน