อนันดาฯ ส่งมอบบ้านปลอดเชื้อ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง UV-C Technology นำร่องโครงการ อาร์เทล พัฒนาการ-ทองหล่อ

อนันดาฯ ส่งมอบบ้านปลอดเชื้อ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง UV-C Technology
นำร่องโครงการ อาร์เทล พัฒนาการ-ทองหล่อ
 

คุณสันทัด ณัฎฐากุล กรรมการผู้จัดการสายงานโครงการบ้านเดี่ยว บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้แนวคิด COVID FREE ZONE ด้วยการส่งมอบบ้านที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วภายในโครงการ อาร์เทล พัฒนาการ – ทองหล่อ แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้รับมอบบ้านที่สะอาดปลอดภัยมีมาตรฐาน ด้วยเครื่อง UV-C Technology เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งครอบคลุมไปถึงการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และแบคทีเรีย สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถึง 99.9% ทั้งยังสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญของคนเมืองได้อีกด้วย โดยได้นำเครื่อง UV-C Technology ไปใช้กับ 7 โครงการพร้อมอยู่ ภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอริ และ เอโทล ทั้งนี้ อนันดาฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และในอนาคต