อนันดาฯ ร่วมมือกับ รพ. เมดพาร์ค ส่งมอบ “คุณภาพชีวิต” ที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้าน

อนันดาฯ ร่วมมือกับ รพ. เมดพาร์ค ส่งมอบ “คุณภาพชีวิต” ที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้าน
 

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ลงนาม ความร่วมมือทางธุรกิจกับ ศ. นพ. สิน อนุราษฎร์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ และ นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช (ขวา) กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital) โดยการมอบสิทธิพิเศษ membership Evergreen Lounge พร้อมทั้งส่วนลดให้การรักษาพยาบาล รวมถึงกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ โดยแพทย์เฉพาะทาง ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ “คุณภาพชีวิต” ให้แก่ลูกบ้านของอนันดาฯ  โรงพยาบาลเมดพาร์ค ในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์ สำหรับโรคยาก ซับซ้อนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ พร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลลูกบ้านของอนันดาฯ ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยของแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านของอนันดาฯ ในโครงการระดับลักชัวรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในการเข้ารับการรักษาและการบริการ ทั้งหมดมาจากความตั้งใจในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดรวมถึงการใส่ใจคุณภาพชีวิตเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง