อนันดาฯ มั่นใจมาตรการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ไม่กระทบ!! เชื่อผลงานทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย

อนันดาฯ มั่นใจมาตรการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง
ไม่กระทบ
!! เชื่อผลงานทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย
 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า มั่นใจจากมาตรการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง 30 วัน  ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ด้วยอนันดาฯ มีสต็อกโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ พร้อมโอน ณ ไตรมาส 1/2564 สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า กว่า 26,000 ล้านบาท จึงไม่กังวลกับมาตรการดังกล่าว และคาดว่าผลงานทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา  ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลประกาศมาตรการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั้น  อนันดาฯ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ โดยให้ความร่วมมือปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง 30 วัน รวมทั้งออกแนวทางส่งเสริมด้านความปลอดภัยในแคมป์คนงานก่อสร้างอย่างเต็มที่  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดแคมป์ฯ โดยยังสามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้ตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งยังมีที่อยู่อาศัยพร้อมเข้าอยู่ พร้อมโอนรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายตามแผนงานทั้งปีที่ได้วางไว้

ทั้งนี้อนันดาฯ คือผู้นำคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้า ซึ่งมีจุดแข็งในเรื่องสต็อกสินค้าคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ณ ไตรมาส 1/2564 กว่า 26,000 ล้านบาท มีสินค้าพร้อมให้ลูกค้าเลือกเป็นเจ้าของได้ทันที จึงทำให้มั่นใจในผลการดำเนินงานที่จะทำได้ตามเป้าหมายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์อนันดาฯ และตอกย้ำความแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอนันดาฯ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทยังคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาโครงการในยุค New Normal นี้  โดยจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเพื่อสอดคล้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภค และมาตรการสาธารณสุข