สืบสานประเพณี

สืบสานประเพณี

กำพล ปุญโสณี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูวี เป็นตัวแทนพนักงาน ในพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร จาก พจนีย์ ธนวรานิช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) อย่างมีระยะห่างตามวิถีใหม่ (New Normal)  เพื่ออนุรักษ์ประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี มณฑา เลขะวัฒนะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน และ วุฒิชัย เจริญพงษ์สุข (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมงาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ กรุงเทพฯ