สิงห์ เอสเตท ลงนามสนับสนุนภาคี CECI ร่วมมือเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สิงห์ เอสเตท ลงนามสนับสนุนภาคี CECI
ร่วมมือเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ร่วมลงนาม CECI  –  นายสาธิต สืบสุข  ประธานเจ้าหน้าที่ สายออกแบบและก่อสร้าง เป็นตัวแทน บ.สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ในฐานะตัวแทนกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Circular Economy in construction industry หรือ CECI) พร้อมลงนามความร่วมมือ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน  “เพื่อลดการกำจัด Waste แบบฝังกลบ”   และมีแผนที่จะนำเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ไปใช้ประโยชน์แบบใหม่ๆ มากยิ่งขึ้นต่อไป โดยในครั้งนี้มีบริษัทเข้าร่วมลงนามกันทั้งหมด 23 บริษัท จากทุกๆ ภาคส่วนของอุตสหกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ สิงห์ เอสเตท ได้เริ่มโครงการจัดเก็บเศษหัวเสาเข็มที่เหลือจากการก่อสร้างกว่า 672,000 กิโลกรัม ที่โครงการ ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ และโครงการบ้านแนวราบย่านพัฒนาการ โดยรวบรวมไว้ที่ WASTE HUB เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการบดย่อย และคัดแยกเศษวัสดุ ก่อนนำไปแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ SUBBASE, LAND RECLAIM เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และสร้างขยะน้อยที่สุด