สิงห์ เอสเตท มอบถุงแดงแยกขยะติดเชื้อ สนับสนุน กทม.

สิงห์ เอสเตท มอบถุงแดงแยกขยะติดเชื้อ สนับสนุน กทม.

 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บมจ. สิงห์ เอสเตท โดยนายชนพัฒน์ เตชะตันติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ได้ส่งมอบถุงแดงสำหรับแยกขยะติดเชื้อ ทั้งขยะหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ปนเปื้อนต่างๆ จำนวน 20,000 ถุง ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อร่วมสนับสนุนการแยกขยะติดเชื้อในสถานกักตัวของรัฐ จุดคัดกรอง และศูนย์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รายชื่อจากขวาไปซ้าย

  1. น.ส.ศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด บมจ. สิงห์ เอสเตท
  2. คุณชนพัฒน์ เตชะตันติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.สิงห์ เอสเตท
  3. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  4. นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร