สามย่านมิตรทาวน์ Smart Mixed-use หนึ่งเดียวของประเทศไทย กวาดรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งในระดับประเทศและอาเซียนประจำปี 2564

สามย่านมิตรทาวน์ Smart Mixed-use หนึ่งเดียวของประเทศไทย กวาดรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งในระดับประเทศและอาเซียนประจำปี 2564

 

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงาน ASEAN Energy Awards 2021 – New & Existing Building จากสถาบัน The ASEAN Centre for Energy (ACE) โดยความสำเร็จครั้งนี้ของสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นอาคาร Smart Mixed-use เพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดบนเวทีระดับอาเซียน เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบอาคารมิกซ์ยูสอนุรักษ์พลังงานที่รักษาสมดุลระหว่างการดูแลธรรมชาติและการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ เพื่อการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและชุมชนโดยรอบ โดยก่อนหน้า สามย่านมิตรทาวน์ยังได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้