“สามย่านมิตรทาวน์” สุดยอดอาคารมิกซ์ยูส รวบ 5 รางวัลชั้นนำ ล่าสุดคว้า “MEA Energy Awards 2564”

“สามย่านมิตรทาวน์” สุดยอดอาคารมิกซ์ยูส รวบ 5 รางวัลชั้นนำ ล่าสุดคว้า “MEA Energy Awards 2564”

 “สามย่านมิตรทาวน์” สุดยอดโครงการมิกซ์ยูส (Mixed-use) ใจกลางเมืองย่านพระรามสี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการชั้นนำของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ได้รับตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Awards ประเภทอาคารศูนย์การค้า ประจำปี 2564 จากการไฟฟ้านครหลวง ณ พิธีประกาศรางวัล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ โดยรางวัลนี้สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของอาคารสมัยใหม่ที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณอากาศคุณภาพดีหมุนเวียนภายในอาคารอย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้อาคาร

ตั้งแต่เริ่มให้บริการจนถึงปัจจุบัน สามย่านมิตรทาวน์ ได้รับรางวัลและมาตรฐานจากเวทีระดับประเทศและสากลรวมทั้งสิ้นแล้ว 5 รางวัลและมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

1 MEA Energy Awards 2021

2 Thailand Energy Awards 2021 โดยกระทรวงพลังงาน

3 ASEAN Energy Awards 2021 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน

4LEED ระดับ GOLD โดย U.S. Green Building Council

5 Asia Pacific Property Awards สาขา Mixed Use Development 2020-2021 โดย International Property Awards

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ในฐานะผู้นำอาคารสำนักงานเกรดเอคุณภาพสูงทั้ง 6 แห่งในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ประกอบด้วย อาคารปาร์คเวนเชอร์ อาคารสาทรสแควร์ อาคารโกลเด้นแลนด์ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ และอาคารสีลมเอจ จะยังคงเดินหน้าบริหารจัดการอาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลและให้ความสำคัญต่อการความยั่งยืนทุกมิติ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ไปพร้อมกับการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง