ศุภาลัย ได้รับคัดเลือก “หุ้นยั่งยืน” (THSI) ปี 2565 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอสังหาฯ ตามแนวคิด ESG สู่ความยั่งยืน

ศุภาลัย ได้รับคัดเลือก “หุ้นยั่งยืน” (THSI) ปี 2565
ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอสังหาฯ ตามแนวคิด ESG สู่ความยั่งยืน
 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความสามารถในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) โดยมีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็น       ส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจและมีแนวทางการการบริหารจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและทุกภาคส่วนของสังคม โดยสำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทหุ้นยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง