ศุภาลัย เปิดบ้านต้อนรับพันธมิตรกลุ่ม CECI แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

ศุภาลัย เปิดบ้านต้อนรับพันธมิตรกลุ่ม CECI แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการจัดการวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

                บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) และนายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานก่อสร้างอาคารสูง (ที่ 2 จากซ้าย) ผนึกกำลังพันธมิตรกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI) ร่วมการประชุม CECI ครั้งที่ 1/2022 ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ โดยได้หารือความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  รวมทั้งมีการแชร์ความรู้จาก รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่อง Real Estates as Material-Sinks for Circular Economy การนำขยะหรือของเสียมา Upcycling และใช้เป็นวัสดุในการผลิตวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรของโลกได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้กลุ่ม CECI ยังได้มีการหารือถึงพิธีการจัดงานลงนาม CECI MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมย์ของกลุ่มพันธมิตร ที่จะนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งพิธีลงนามจะมีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย” โดยหนึ่งใน Mission ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการของเสีย หรือ Waste Management ในกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในวงจรธุรกิจ