ศุภาลัย เดินหน้าสร้างดี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เนรมิตภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สังคม

ศุภาลัย เดินหน้าสร้างดี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เนรมิตภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สังคม

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและการขาย นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมศุภาลัย สร้างดี กับโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร ที่สวน 15 นาที บริเวณหน้าโครงการศุภาลัย เอเลแกนซ์ พหลโยธิน 50 ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลานออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สนับสนุนการปลูกต้นไทรเกาหลี จำนวน 250 ต้น ต้นกระดุมทอง จำนวน 23,000 ต้น ที่บริเวณหน้าโครงการศุภาลัย เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างพื้นที่สีเขียวพร้อมเป็นกำแพงกรองฝุ่นละอองต่อไป