ศุภาลัย อาสารวมพลังสร้างดี คืนสมดุลระบบนิเวศ ร่วมปล่อยสัตว์ทะเล และเก็บขยะรักษ์โลก

ศุภาลัย อาสารวมพลังสร้างดี คืนสมดุลระบบนิเวศ
ร่วมปล่อยสัตว์ทะเล และเก็บขยะรักษ์โลก
 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ศุภาลัยสร้างดี แหลงไรให้เทือน ปันความสุข สู่ท้องทะเล” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลและฟื้นฟูระบบนิเวศทางชายฝั่งทะเล โดยมี นายชวกร เพ็ชรสลับแก้ว ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานโครงการภูมิภาค 3 นำทีมพนักงานจิตอาสาศุภาลัย จังหวัดภูเก็ต    สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กว่า 100 คน และสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนเพื่ออุปถัมภ์  เต่าทะเล ปลาฉลาม และสัตว์ทะเล จำนวน 100,000 บาท สำหรับฟื้นฟูและอนุรักษ์ เพื่อเตรียมปล่อยคืนสู่ท้องทะเล พร้อมสนับสนุนไมโครชิพ สำหรับติดตามสัตว์ทะเล โดยมีนายสุเทพ เจือละออ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้ร่วมแรงร่วมใจปล่อยพันธุ์ลูกปลาฉลาม ลูกปลาอังเกย กว่า 200 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาด เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเล

ซึ่งกิจกรรม “ศุภาลัยสร้างดี แหลงไรให้เทือน ปันความสุขสู่ท้องทะเล” เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ     ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยผลักดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหันมาดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น