ศุภาลัย ส่งต่อน้ำใจ สู้ภัยการแพร่ระบาดโควิด-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวเทศบาลตำบลเชิงเนิน จ.ระยอง

ศุภาลัย ส่งต่อน้ำใจ สู้ภัยการแพร่ระบาดโควิด-19
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวเทศบาลตำบลเชิงเนิน จ.ระยอง

            บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอานนท์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง และนางสาววิศนา เทียมเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายขาย โครงการศุภาลัย จ.ระยอง  เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งต่อน้ำใจและความห่วงใยในสถานการณ์ที่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจำนวนมาก ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงเนิน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีนายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน และนายมงคล สมานทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน จ.ระยอง เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

นอกจากเดินหน้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ทุกโครงการเป็น “บ้านที่ดี” ของลูกค้าทุกคนมาตลอด 33 ปีแล้ว บมจ.ศุภาลัย ยังมุ่งมั่นสานต่อภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน